Wat gebeurt er met het contract met je aannemer als je door corona je job verliest?

11/06/2021

Het zal je maar gebeuren. Nadat je met een aannemer een contract afsloot om te bouwen of te verbouwen gaat je werkgever failliet ten gevolge van de coronacrisis. Kan je dan nog onder het contract met je aannemer onderuit? Met welke spelregels moet je rekening houden?

Het contract is bindend

Als je een contract afsloot met een aannemer dan is dat voor jullie beiden bindend. Je zit er als bouwheer dus aan vast ook al kom je (onverwacht) in een situatie terecht dat je inkomsten sterk dalen. Een uitzondering op die regel bestaat als je andere afspraken maakte in het contract. In de praktijk wordt er nagenoeg nooit zo’n afspraak gemaakt.

Onderhandelen met de aannemer

Kan je de werken echt niet meer betalen en wil je onder het contract onderuit, tracht het dan op een akkoordje te gooien met de aannemer waarbij je die een (liefst zo laag mogelijke) schadevergoeding betaalt. Hoe meer begrip de aannemer heeft voor de situatie waarin je terecht kwam, hoe groter de kans is dat die met jou tot een oplossing wil komen. Slaag je er in een oplossing te bereiken, dan kan je die maar beter ook in een schriftelijke overeenkomst opnemen.

Eenzijdig beëindigen

Wil je aannemer niet weten van een beëindiging in onderling akkoord tegen voor jou aanvaardbare voorwaarden, dan kan je ook nog altijd de aannemingsovereenkomst eenzijdig beëindigen. De aannemer kan van jou dan wel een vergoeding vragen voor alle uitgaven en de arbeid die hij al deed en al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen.

Je aannemer kan in de aannemingsovereenkomst die hij met je afsluit een clausule opnemen die aangeeft op welke vergoeding hij gerechtigd is als je de aannemingsovereenkomst eenzijdig beëindigt. Een dergelijke clausule is, als ze niet overdreven is, meestal ook geldig.

Jan Roodhooft, advocaat (ww.ra-advocaten.be)