Heeft het zin om een huurcontract door een notaris te laten opmaken?

24/11/2020

Als je een woning huurt of verhuurt, dan komt er bij de opmaak van het contract in principe geen notaris te pas. Toch is zo’n tussenkomst mogelijk en zelfs soms verplicht. Maar wanneer is dat het geval en waarom kan zo’n tussenkomst toch nuttig zijn?

Onderling opmaken

Een huurcontract wordt meestal ‘onderhands’ opgemaakt. Dit gebeurt door een vastgoedmakelaar of door de verhuurder zelf. Die gebruikt daarvoor meestal één of ander modelletje. Enkele uitzonderingen niet te na gesproken is een dergelijk contract ook geldig.

Soms notaris verplicht

Voor bepaalde specifieke huurovereenkomsten bent je echter verplicht om naar een notaris te stappen die dan een notariële huurovereenkomst moet opmaken. Dit is vooreerst het geval als je een woninghuurovereenkomst wil afsluiten met een huurder met een duurtijd van meer dan 9 jaar. Hetzelfde geldt overigens bij een handelshuur met een looptijd van meer dan 9 jaar.

Altijd toegelaten

Ook in gevallen waar je kan werken met een onderhandse huurovereenkomst (bv. bij een woninghuur voor negen jaar) mag je een beroep doen op een notaris om de huurovereenkomst notarieel te laten verlijden. Ook een notariële huurovereenkomst is namelijk perfect geldig.

Een notariële huurovereenkomst biedt een belangrijk voordeel tegenover een gewone onderhandse overeenkomst. Ze biedt namelijk wat men noemt een ‘uitvoerbare titel’. Dat betekent dat als de huurder zich niet houdt aan zijn verplichtingen uit hoofde van de huur (bv. hij betaalt de maandelijks afgesproken huurprijs niet), je meteen op basis van de huurovereenkomst kan gaan uitvoeren en niet eerst langs de rechter dient te passeren.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)