Voor hoelang kan je een garagebox verhuren?

10/09/2018 - partner: Immovlan.be

Je bent eigenaar van één of meerdere garageboxen die je wil verhuren. Voor hoelang kan je zo’n contract precies aangaan? Met welke spelregels moet je allemaal rekening houden?

Als je een garagebox verhuurt gelden de wettelijke regels die van toepassing zijn op het verhuren van woningen waarin de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft niet. Er gelden dan ook totaal andere regels wat betreft de duur van zo’n overeenkomsten.

Bepaalde duur

Je kan zo’n overeenkomst vooreerst voor een bepaalde duur afsluiten (bv. voor een jaar, twee jaar enz). Kom dan meteen overeen dat de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling op de einddatum eindigt. Deed je dat niet stuur dan sowieso een opzegbrief. Bij gebreke daaraan riskeer je namelijk dat de overeenkomst verlengd wordt. Tenzij je andere afspraken maakte kan je zo’n overeenkomst voor bepaalde duur tijdens de looptijd daarvan overigens niet opzeggen.

Onbepaalde duur

Je kan de huurovereenkomst ook voor een onbepaalde duur afsluiten. In dat geval kan je in het huurcontract overeenkomen welke opzegtermijn moet worden nageleefd om de overeenkomst te beëindigen. Je kan die termijn zelfs laten verschillen voor de huurder en de verhuurder. Op dat vlak beschik je over een grote contractuele vrijheid.

Er staat niets op papier

Staat er niets op papier dan wordt zo’n huurovereenkomst aangegaan voor onbepaalde duur. Elk van de partijen kan deze dan beëindigen door een opzegtermijn van één maand na te leven.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)