De verkoopsovereenkomst: document gratis te downloaden

29/09/2014

Opgelet: zodra beide partijen een wederzijdse verkoopsovereenkomst ondertekenen, is deze definitief bindend voor elk van hen. Dan kunt u niet meer van idee veranderen!


Het is van groot belang om dit document met de grootste zorgvuldigheid op te stellen.

De documenten getiteld "voorlopige overeenkomst", ondertekend door beide partijen, of "verkoopbelofte", getekend door de verkoper en aanvaard door de koper, zijn definitieve overeenkomsten.
Het Burgerlijk Wetboek preciseert dat de verkoop definitief is zodra het verkochte goed is beschreven en de prijs is vastgelegd, zelfs indien dit goed niet is geleverd of de prijs niet is betaald (Artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek).

Documenten getiteld "verkoopsoptie", "bod tot aankoop" of "overnamebod" daarentegen zijn eenzijdige verbintenissen.

De notariële acte die volgt op de verkoopovereenkomst dient om de juridische bescherming van de transactie te waarborgen, de nieuwe eigenaar alle garanties te geven en de verkoop tegenstelbaar te maken ten aanzien van derden, met andere woorden: aan iedereen kenbaar te maken, bijvoorbeeld aan de administraties, de banken, de hypotheekkantoren…

Immovlan.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van enige aanpassing of wijziging aan de oorspronkelijke tekst, gepubliceerd op onze website of op papier.

Dit document bevindt zich op de website KAMER VAN ARBITRAGE EN BEMIDDELING VZW en mag onbegrensd gebruikt en overgenomen worden.

Brussels Gewest

Vlaams Gewest

Waals Gewest