Zo kan je wijzigingen aanbrengen aan een modelcompromis

1/04/2016

Bij de verkoop van een onroerend goed gebeurt het maar al te vaak dat de koper of verkoper nog (kleine) aanpassingen willen aanbrengen aan de voorgestelde compromis. Hoe kan je dat doen zonder dat daar later problemen van komen?

Bij de ondertekening van een verkoopcompromis wordt vaak vertrokken van een ontwerptekst die afkomstig is van een makelaar of notaris. Geregeld gebeurt het dan dat één van de partijen daaraan een aantal (beperkte) wijzigingen wil aanbrengen en iets wil toevoegen, schrappen of wijzigen. Hoe ga je daarbij te werk?

Print een aangepaste tekst af 

Beschik je over het computerbestand van de tekst, dan is het aangewezen de tekst via de pc aan te passen en opnieuw af te printen. Door vervolgens enkel de aangepaste tekst te ondertekenen (en de ontwerpteksten te ‘verscheuren’) kan er alleszins geen enkele discussie meer bestaan. De ontwerpteksten die werden aangepast spelen nu eenmaal geen enkele rol meer.

Aanpassen met de pen 

Een alternatief bestaat erin dat je de aanpassingen manueel aanbrengt op de uitgeprinte teksten. Vergeet in dat geval niet om de bijschrijvingen te doen op elk exemplaar van de overeenkomst. Zorg er ook voor dat de aanpassingen op elk exemplaar dezelfde zijn. Laat bovendien elke partij zijn paraaf of handtekening zetten bij de aangebrachte wijzigingen. Vermeld onderaan het contract hoeveel aanpassingen je hebt aangebracht. Zo kan je bijvoorbeeld vermelden hoeveel woorden er werden bijgeschreven of geschrapt waarna je bij deze vermelding beiden je handtekening of paraaf zet.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be

{{NEWSLETTER_BOX}}