Kan je verhuurder een ‘timer’ zetten op je verwarming?

20/08/2020

Je zal het maar meemaken dat je verhuurder een timer plaatst op je toegang als huurder tot warm water en verwarming. Moet je dat dan zo maar aanvaarden?  Het hof van cassatie deed daarover zeer recent een uitspraak.

Wat was er gebeurd?

Een verhuurder plaatste in het door hem verhuurde pand een timer waarmee hij de toegang tot warm water en verwarming voor de huurder beperkte. De huurder ging daar niet mee akkoord en stapte naar de rechtbank.  Hij meende nu eenmaal dat het gehuurde goed door het plaatsen van de timer niet meer beantwoordde aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid.

Wat besliste de rechter?

Voor de rechtbank (en ook voor het hof van cassatie) kreeg de huurder gelijk. De rechter meende namelijk dat een verhuurder de continue werking van de verwarmingsinstallatie in het verhuurde pand moet waarborgen. Het plaatsen van een timer daarop waardoor de verwarming op bepaalde momenten niet werkt is volgens de rechter dan ook niet toegelaten. De verhuurder werd dan ook verplicht om de timer ‘te verwijderen’ en tevens een schadevergoeding te betalen.

Wat te onthouden?

Als je een woning of appartement huurt moet je verhuurder er voor zorgen dat hij je voldoende veilige verwarmingsmiddelen aanbiedt. Die verwarmingsmiddelen moeten de woongedeelten van het pand dat je huurt tot een normale temperatuur kunnen verwarmen.  Bovendien moet je verhuurder ook de continue werking van de verwarmings-installatie waarborgen en mag die daarop bv. geen timer plaatsen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)