De slimme thermostaat: noodzakelijk in huis?

26/10/2018

Stookkosten verlagen in een tijd waarin de energiekosten alleen maar blijven stijgen, is een uitdaging waar steeds meer Belgische gezinnen vandaag voor staan.

Behalve je huis goed isoleren en het hebben van een degelijk verwarmingssysteem is er nog ruimte voor verdere besparingen. Speelt de slimme thermostaat daarin een rol?

Basisconcept

Een slimme thermostaat heeft het vermogen om zich permanent aan te passen aan de gewoontes van de bewoners en hun behoeftes op vlak van verwarming, en dus ook om de rekening wat meer onder controle te krijgen.

In de praktijk betekent dit…

… dat je met een intelligente thermostaat de werking van het verwarmingssysteem tot op de graad en het kwartier kan programmeren. Als je bijvoorbeeld ‘s morgens de temperatuur moet verhogen en ze ‘s avonds moet verlagen (of overdag als iedereen aan het werk is of op school), dan moet je de temperatuur in de late namiddag verhogen vóór de terugkeer van de kinderen. Rekening houdend met de tijd die nodig is om de gewenste temperatuur te bereiken en dus de juiste tijd om het verwarmingssysteem opnieuw op te starten.

Anticiperen

Met een slimme thermostaat kan je anticiperen op het onverwachte en je aanpassen aan de omstandigheden. Via je smartphone, tablet of laptopapplicatie is het mogelijk om de installatie vanop afstand te bedienen om de verwarming te verminderen of uit te schakelen. Terwijl je bijvoorbeeld op vakantie bent, of om de installatie te herstarten op weg naar huis, om een vroege start te bestellen omdat je eerder dan gepland terugkeert van het werk…

Wat ze kunnen

Sommige modellen, gekoppeld aan geschikte verwarmingssystemen, zijn zelfs in staat om de temperatuur van elke kamer in het huis op een andere manier te regelen. Er bestaan ook slimme thermostaten die het energieverbruik in ";real time" registreren en controleren, en zo een geschiedenis en projectie van het toekomstige verbruik bieden. Zo kan de eigenaar, in plaats van de temperatuur te programmeren, het verbruik van het verwarmingssysteem of zelfs de energiekosten te programmeren, waarbij de thermostaat de temperatuur aanpast aan deze eisen. Het systeem kan je zelfs waarschuwen als de limiet wordt overschreden.

Absolute connectiviteit!

Tot slot kunnen sommige modellen worden aangesloten op andere apparaten zoals intelligente verlichting en -stopcontacten, een weerstation, bewakingscamera’s, alarmsystemen, rookmelders… Geschat wordt dat met een intelligente thermostaat 10 tot 20% op de verwarmingskosten kan worden bespaard. De investering (van 120 tot een paar honderd euro) kan in sommige gevallen dus in minder dan een jaar worden afgeschreven.