Waarom je gratis helpers bij een verhuis maar beter verzekert…

14/04/2021

Als je verhuist vraag je misschien wel aan bepaalde familieleden of vrienden om je daar even mee te komen helpen. Maar wat riskeer je als iemand daarbij gekwetst raakt en waarom neem je maar beter een degelijke verzekering?

Bij een verhuis (of als iemand je komt helpen op de werf) kan er wel eens een ongeval gebeuren waarbij de helper ook gekwetst raakt. De gevolgen daarvan kunnen aanzienlijk zijn zo bv. in het geval dat de helper tijdelijk of zelfs definitief (deels) arbeidsongeschikt is.

Aansprakelijk?

Het valt in dat geval niet uit te sluiten dat de helper nadien komt te zeggen dat het ongeval jouw fout was (omdat er bv. op een foutieve wijze werd ingepakt en bepaalde dozen veel te zwaar waren of omdat er ten val werd gekomen over een obstakel dat je had moeten verwijderen). Als je effectief in de fout ging riskeer je de schade die het slachtoffer leed te moeten vergoeden. En die schadevergoeding kan zeer aanzienlijk zijn en je in extreme gevallen zelfs ruïneren.

Verzekering

Het is dan ook aangewezen dat je een verzekering neemt voor je helpers. Sluit een polis af die deze risico’s dekt en die o.a. tussenkomt als je helper tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt is of medische kosten heeft. Je verzekeringsmakelaar of –agent kan je aangeven welke polis je best afsluit. Kijk daarbij alleszins ook de polisvoorwaarden na en ga na welke franchise er van toepassing is en wat de maximumbedragen zijn die verzekerd zijn. Vergelijk eventueel de polisvoorwaarden en prijs van verschillende polissen.

Verklaring

Laat de helpers ook een verklaring op papier zetten dat ze gratis helpen. Als je dat niet doet dan bestaat de kans dat ze bij een ongeval zeggen dat ze eigenlijk bij jou in dienst waren en de toepassing van de wetgeving op de arbeidsongevallenverzekering inroepen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)