Moet je de syndicus verwittigen als je verhuist?

18/12/2017

Als mede-eigenaar binnen een appartementsgebouw verhuis je. In dat geval moet je de syndicus van die verhuis op de hoogte brengen. Hoe ga je daarbij te werk?

Je bent eigenaar van een appartement dat je verhuurt. Intussen verhuis je zelf. Wist je dat je ook in dat geval die adreswijziging moet meedelen aan de syndicus?

Adreswijziging

De wet zegt dat elk lid van de algemene vergadering van mede-eigenaars zijn adresveranderingen onverwijld ter kennis moet brengen van de syndicus. Dit is van groot belang voor de oproepingen (bv. voor de algemene vergadering van mede-eigenaars) die je krijgt. De bijeenroepingen die worden verzonden naar het laatst door de syndicus op het ogenblik van de verzending gekende adres, worden namelijk geacht regelmatig te zijn.

De wet zegt niet hoe je je adres moet doorgeven. Zorg wel dat je over een bewijs beschikt dat je dat deed. Je kan dit bijvoorbeeld doen door een e-mail aan de syndicus te sturen waarbij je vraagt de ontvangst van de adreswijziging te bevestigen.

Wijziging in het zakelijk statuut

Ook als er wijzigingen zijn in het zakelijk statuut van je appartement moet je de syndicus daarvan op de hoogte brengen. Dat is bijvoorbeeld het geval als je de naakte eigendom van je appartement al schenkt aan je kinderen.

En als je verhuurt?

Ook persoonlijke rechten die een mede-eigenaar verleent op diens kavel, zoals bijvoorbeeld huur, moet hij meedelen aan de syndicus. Gaat een bestaande huurder bijvoorbeeld weg uit je appartement en komt er een nieuwe in de plaats, dan moet je de syndicus daarvan op de hoogte brengen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)