Mag je verhuizen via de lift?

20/11/2014 - partner: Immovlan.be

Je verhuist naar een appartement dat niet gelegen is op het gelijkvloers. Mag je in dat geval je meubels verhuizen met de lift die in het gebouw aanwezig is?

In het reglement van mede-eigendom of het reglement van inwendige orde kan het verboden worden om meubels met de lift te verhuizen. Je dient je als mede-eigenaar aan zulke bepaling te houden. Je moet het verbod dus respecteren.
Ook als je een appartement huurt moet je met dit verbod rekening houden. In je huurovereenkomst wordt het verbod wellicht overgenomen of er wordt in je huurcontract verwezen naar het reglement van mede-eigendom of het reglement van inwendige orde.

En anders?

Staat er niets in het reglement dan mag je de lift wel gebruiken om te verhuizen. Hou wel rekening met de maximale belasting van de lift en ‘overlaad’ deze niet. Bovendien moeten je meubels qua afmetingen passen in de lift. Het is dan ook belangrijk op voorhand na te gaan of een verhuis op deze wijze wel mogelijk is.
Beschadig je bij je verhuis de gemene delen of de lift, dan kan men je hiervoor aansprakelijk stellen. Dit kan zelfs als een verhuis via de lift niet verboden wordt. De vereniging van mede-eigenaars kan dan eisen dat je de schade die je veroorzaakte vergoedt. Gebeurt dit dan moet men wel kunnen aantonen dat je effectief schade aanbracht. De schade kan trouwens aanzienlijk zijn. Denk bv. maar aan het geval dat de lift moet worden hersteld of het schilderwerk in de gemene delen beschadigd raakt door je verhuis.