Liever arbitrage dan een gerechtelijke procedure?

15/05/2014

Een vastgoedgeschil regelen via een gerechtelijke procedure is een werk van lange adem met vele mogelijke valkuilen. Er zijn inmiddels alternatieven voor gerechtelijke procedures, ook op het gebied van vastgoed.

Een vijftiental jaar geleden zagen we het ontstaan van de Kamer van verzoening, arbitrage en bemiddeling inzake onroerend goed (CCAI).

Het initiatief werd in het leven geroepen door vertegenwoordigers uit verschillende beroepscategorieën met een gemeenschappelijk doel: de burger snelle en minder dure alternatieven voor de gerechtelijke procedure aanbieden.

3 opties om een geschil te regelen.

Bemiddeling en verzoening hebben twee dingen gemeen, namelijk een lage kostprijs en een “minnelijk” karakter. In het geval van bemiddeling discussiëren de verschillende partijen met de bemiddelaars om tot een oplossing te komen, terwijl in het geval van verzoening de partijen zelf de oplossing voor het probleem zullen aanreiken.

Liever arbitrage dan een gerechtelijke procedure - Immovlan.beHet derde alternatief is arbitrage, wat veel dichter aansluit bij een klassieke gerechtelijke procedure. Vooronderzoek , behandeling, vonnis… De etappes zijn de dezelfde, maar er zijn verschillen.

“Eenvoudig gesteld, is arbitrage een soort privérechtbank”, vertrouwt advocaat en voorzitter van de CCAI Jean-Michel Jottrand ons toe.

In tegenstelling tot een klassieke rechtbank, is de vertrouwelijkheid van de behandelde zaken hier verzekerd. Arbitrage verloopt bovendien ook sneller dan een gerechtelijke procedure.
 

Het specifieke karakter van de door de CCAI voorgestelde arbitrage, wordt mede bepaald door het multidisciplinaire aspect ervan. “In elke zaak wordt geoordeeld door twee bemiddelaars die de voorzitter aanwijzen”, vervolgt Jean-Michel Jottrand. Tot dit trio behoren ten minste één jurist en één specialist ter zake. Op die manier kunnen de beide aspecten behandeld worden.

  {{NEWSLETTER_BOX}}

Nog een verschil: bij arbitrage kan geen beroep aangetekend worden.

Er kan evenwel een nietigverklaring aangevraagd worden bij een rechtbank van eerste aanleg, maar enkel onder heel strikte, door de wet bepaalde voorwaarden…

Gezien zijn specifieke karakter, is arbitrage zeer geschikt voor geschillen in verband met verkoopscontracten, constructies… Het wordt daarentegen afgeraden voor huurproblemen.

Arbitrage is dus niet in alle gevallen aangewezen.  

Gezien het gaat om een soort “privérechtspraak”, dienen de twee partijen de erelonen van de bemiddelaars (ongeveer honderd euro per uur) op voorhand te betalen totdat de kostenverdeling in een vonnis wordt vastgelegd.

De snelheid waarmee de procedure verloopt, kan uiteraard zorgen voor andere grote besparingen. En toch blijft arbitrage eerder “uitzonderlijk”, zo preciseert Jean-Michel Jottrand. “Een zeer groot aantal geschillen kan geregeld worden door middel van bemiddeling en verzoening. Het is vaak beter om voor deze opties te kiezen gezien de mogelijkheid bestaat dat u de tegenpartij in de toekomst nog tegen het lijf zult lopen…”