Dit verandert er binnenkort aan de regels over de afstand van bomen en planten

8/07/2020

Op 1 september 2021 veranderen de wettelijke regels rond het goederenrecht. Dat heeft ook gevolgen voor de spelregels over hoever bomen en planten van de scheiding mogen staan. Wat moet je daarvan weten?

Wat zegt de wet nu?

Op dit moment is het zo dat hoogstammige bomen op minstens twee meter van de scheiding met je buur moeten staan. Laagstammige bomen en planten moeten integendeel op minstens 50 centimeter staan. Deze regels gelden niet als er een ander gebruik is op de plaats waar je woont. Ook als de bomen er al langer dan 30 jaar staan kan je niet zomaar de verwijdering ervan vragen.

Staan de bomen of planten op de juiste afstand en nemen die je zonlicht in belangrijke mate weg dan kan je eventueel ook spreken van bovenmatige burenhinder om op die basis bv. het snoeien van de bomen te vragen.

Wat wijzigt er?

In de nieuwe wet wordt er niet meer gesproken van hoog- of laagstammige bomen. Men kijkt voortaan enkel naar de werkelijk hoogte van de boom. De wet zegt nu eenmaal dat de afstand tot de scheiding minstens twee meter moet bedragen voor bomen die minstens twee meter hoog zijn, en dit te rekenen vanaf het midden van de voet van de boom. Andere bomen, struiken en hagen moeten minstens op een halve meter van de scheiding staan.

Wat met ‘bestaande bomen’?

Volgens ons is de wet niet van toepassing op bomen en planten die voor 1 september 2021 werden aangeplant. De wet zegt nu eenmaal dat ze niet van toepassing is op ‘de toekomstige gevolgen van rechtsfeiten die zich voor de inwerkingtreding van de wet hebben voorgedaan’.
Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)