Wie moet de tuin van het huurhuis onderhouden?

3/03/2021

Als een huis met een tuin verhuurd wordt rijst er wel eens discussie wie bepaalde onderhoudswerken in de tuin moet doen, met name de huurder of de verhuurder. Wat zijn de spelregels die in dat verband gelden?

Dat van een huurder kan worden verwacht dat hij het gras maait en het onkruid wiedt van het huurpand is wel duidelijk. Maar minder duidelijk is het of de huurder bv. ook snoeiwerken aan bomen moet doen, de gazon moet verticuteren enz.

Vlaamse gewest

Is het huurpand in het Vlaamse gewest gelegen, dan kan je teruggrijpen naar de lijst met huurherstellingen waarin onder andere staat welk onderhoud de huurder aan het huurpand moet doen. Meer bepaald zegt die lijst dat de huurder vooreerst het grasperk moet maaien en verticuteren. Hij moet verder ook de bomen en struiken snoeien volgens de regels van de kunst.

Wallonië

Ook in Wallonië bestaat er een lijst met onderhoudswerken en herstellingen die huurder en verhuurder moeten doen. Ook hier staat de huurder in voor de meeste werken in de tuin. Toch zijn er uitzonderingen. Zo is het bv. aan de verhuurder om gevaarlijke bomen te verwijderen (bv. omdat deze deels ‘rot’ zijn en kunnen omvallen). Bovendien moet de verhuurder zorgen voor het snoeien van hoge bomen en kan dat niet van de huurder verwacht worden.

En in Brussel?

Ook voor huurwoningen die gelegen zijn in het Brusselse gewest bestaat er een lijst waarop staat wie wat moet doen. Ook daar valt te lezen dat het aan de verhuurder is om dode bomen om te hakken en te vervangen. De verhuurder moet verder hoogstammige bomen snoeien tenzij de partijen bij het huurcontract hierover een andere afspraak maken.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)