Deze bedragen kan je van je verhuurder terugvragen als je een studentenkamer huurde

6/07/2020

Als je een studentenkamer huurt die in Vlaanderen ligt, kan je de kosten die je betaalde voor het gebruik van water en energie wel eens terugvragen van je verhuurder. Wat moet je daar van weten en wat kan je juist vragen?

Door de coronacrisis brachten heel wat studenten de maanden april en mei thuis (en niet op kot) door. Vandaar dat de Vlaamse regering besloot dat de kosten van nutsvoorzieningen die voor die maanden werden betaald kunnen worden teruggevraagd van de verhuurder.

Niet voor iedereen

Om in aanmerking te komen voor de terugbetaling is het noodzakelijk dat je je studentenkamer verliet voor 1 april 2020 en niet terugkeerde voor 1 juni 2020. Verbleef je in die periode wel deels of volledig op je ‘kot’, dan kan er van een terugbetaling geen sprake zijn.

Als je verhuurder al een vermindering van de huurprijs of de kosten met je overeenkwam die gelijk is aan of meer bedraagt dan het bedrag van de kosten die zijn kwijtgescholden conform de nieuwe regeling, kan je geen verzoek tot terugbetaling meer indienen.

Hoeveel terugvragen?

Je kan de kosten die je voor water en energie betaalde terugvragen van de verhuurder. Als je een huurprijs overeenkwam waarin ook de kosten voor het verbruik van energie en water zijn opgenomen worden de kosten voor het verbruik van water en energie vastgelegd op 10% van het totaal van de huurprijs en de afzonderlijk aangerekende kosten.

Hoe vragen?

Je kan als huurder het verzoek tot terugbetaling via een e-mail aan je verhuurder laten kennen. Dit moet je uiterlijk op het einde van het studentenhuurcontract doen (of uiterlijk twee maanden na 29 augustus 2020 als het studentenhuurcontract eerder is geëindigd). De verhuurder moet dan de onverschuldigde bedragen aan jou terugbetalen binnen de 14 kalenderdagen nadat hij het verzoek tot teruggave heeft ontvangen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)