Studentenhuurovereenkomsten tijdelijk gemakkelijker opzegbaar in Wallonië

5/05/2020

Als je een huurovereenkomst afsloot voor een studentenkamer die in Wallonië gelegen is, dan wordt die door de coronacrisis gemakkelijker opzegbaar. Wat moet je daarvan weten?

De normale regel

Het Waalse woninghuurdecreet bepaalt dat de huurder van een studentenkamer de huurovereenkomst vervroegd kan beëindigen. Hij moet dan een opzegtermijn van twee maanden naleven en een vergoeding betalen gelijk aan drie maand huur. De opzegtermijn begint daarbij te lopen op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de opzegging wordt gegeven. Weet wel dat zo’n opzeg niet meer kan worden gegeven na 15 maart van een academiejaar.

Coronamaatregel

In het Belgisch Staatsblad van 28 april ll werd een besluit van de Waalse regering gepubliceerd dat een aanpassing aan de voorgaande regel met zich brengt in deze coronatijden. Meer bepaald zegt dit besluit dat bij gebrek aan enig ander akkoord tussen de partijen met het oog op de vroegtijdige beëindiging van de studentenhuurovereenkomst of de vermindering van de huurprijs, een gemakkelijkere opzeg van de huur mogelijk is.

De huurder kan immers te allen tijde de huurovereenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en de betaling van een vergoeding van één maand huurprijs aan de verhuurder. Ook die opzegtermijn begint te lopen op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de opzegging wordt gegeven.

Voorwaarden

Om van deze uitzonderingsregel te kunnen genieten moeten de personen die de huur betalen (vaak zullen dat de ouders zijn) ten gevolge van de lockdownmaatregelen gezamenlijk een verlies van ten minste 15% van hun inkomsten hebben geleden.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)