Overstroming: ben ik goed verzekerd ?

16/07/2021

Sinds 2007 zijn overstromingen in België sowieso gedekt in het kader van de brandverzekering. Bij schade staat je één ding te doen: neem contact op met je verzekeraar !

Heel wat steden en gemeenten zijn de laatste dagen getroffen door een zondvloed van regen. Historische overstromingen hebben duizenden huizen getroffen in België, voornamelijk in het zuidoosten van het land. Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeraars, bevestigde al dat “de omvang van de tot nu toe vastgestelde schade bijzonder uitzonderlijk is.”

Brandverzekering of omnium

Vergeet niet: sinds 2007 zijn overstromingen sowieso gedekt door elk eenvoudig brandverzekeringscontract. Dat komt tussen in geval van natuurrampen. En dat zowel voor huizen als voor kleine handelszaken. Voor voertuigen daarentegen, komt de omniumverzekering tussen aangezien die schade dekt veroorzaakt door natuurrampen.

Huurder?

Als je huurder bent, moet je zonder uitstel de overstroming melden aan de eigenaar. Het is zijn verzekering die de schade aan de woning dekt. Je eigen spullen zijn dan weer gedekt door je eigen brandverzekering, als je de inhoud van je woning hebt laten verzekeren samen met je huurdersaansprakelijkheid.

Prioritair inlichten

Eerst en vooral moeten slachtoffers van overstromingen prioritair en zo snel mogelijk hun verzekeraar of verzekeringsmakelaar inlichten. “Die zorgt voor de nodige bijstand, beantwoordt dringende vragen en geeft praktische tips. In tweede instantie zal de verzekeraar de schade vereffenen en plant hij een eventueel bezoek van een expert,” verduidelijkt Assuralia.

Neem foto’s

In afwachting van de komst van de expert, moet je zoveel mogelijk foto’s nemen van je overstroomde woning en de schade die achterblijft nadat het water is weggetrokken.

Exhaustieve lijst

Na het ruimen van de modder moet je de tijd nemen om een exhaustieve lijst op te stellen van alle vastgestelde schade. Voeg aan deze lijst zo veel mogelijk documenten toe: aankoopfacturen, foto’s van voor de schade, een exacte beschrijving van de elementen die vernield werden, enz. Wanneer je andere beschadigingen door de overstroming vaststelt, zelfs nadat de expert al langs geweest is, signaleer die dan ook zo snel mogelijk.

Binnen de 30 dagen

Het bedrag van de schadevergoeding wordt, in overeenstemming met de voorwaarden opgenomen in je verzekeringspolis, opgesteld op basis van het expertiseverslag. Het geld wordt gestort binnen de 30 dagen na het akkoord rond de vaststelling van het bedrag. Wanneer je niet akkoord bent, moet je jerichten tot de klachtendienst van je verzekeringsmaatschappij of de Ombudsman voor verzekeringen.

Voor meer informatie vind je hier de check-list overstroming opgesteld door ABC Verzekering. Raadpleeg ook de brochure geweid aan de brandverzekering.