Moet je aannemer je altijd een factuur geven?

22/09/2020

Je doet een beroep op een aannemer om enkele kleinere herstellingen aan je woning te doen. Of je koopt bouwmaterialen aan in een doe-het-zelf zaak. Moet de winkelier of aannemer je dan een factuur geven? Mag hij je daar een vergoeding voor aanrekenen?

BTW-wetgeving

De verplichting om al dan niet een factuur te bezorgen is iets dat in de zogenaamde BTW-wetgeving staat.

In die wet wordt aangegeven dat er geen verplichting bestaat om een factuur uit te reiken voor de levering van goederen of het verrichten van diensten aan natuurlijke personen (BTW-plichtig of niet) die de goederen of diensten voor hun privégebruik bestemmen. Dat betekent dan ook dat als je in een winkel bepaalde bouwmaterialen gaat kopen je niet noodzakelijk een factuur moet krijgen.

Aannemer

Doe je een beroep op een aannemer om onroerende werken aan je woning te doen, dan bestaat er een uitzondering op de voorgaande regel.

Een aannemer moet je namelijk wel een factuur bezorgen voor zogenaamde werken in onroerende staat. Zo’n werken zijn er bv. als je verbouwingen doet aan je woning, je je cv-ketel laat onderhouden, je een aannemer vraagt om je badkamer te betegelen enz.

Administratiekosten?

Als je leverancier of aannemer verplicht is om je een factuur te bezorgen, dan kan hij je voor de opmaak daarvan geen vergoeding (bv. een administratiekost) aanrekenen. Iets anders is het als je een factuur vraagt hoewel je contractspartij wettelijk niet verplicht is om die te geven. Je contractspartij moet je dan wel op voorhand verwittigen dat zo’n kost zal worden aangerekend en hoeveel die precies zal zijn.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)