3 aandachtspunten als je aannemer je meer garantie geeft dan wettelijk nodig

25/08/2020

Aannemers geven om commerciële redenen wel eens meer garantie op hun werken dan wat ze wettelijk moeten doen. Waarop moet je letten als je met zo’n aannemer in zee gaat? En waarom is de ene garantie de andere niet?

Stel : je wil je woning laten injecteren tegen opstijgend vocht. Eén van de aannemers aan wie je een offerte vroeg is bereid om je sowieso 10 jaar garantie te geven op de uit te voeren werken. Waarop moet je dan letten voor je dat als verkoopsargument in aanmerking neemt?

Wie geeft de garantie?

Kijk in eerste instantie na van wie de garantie uitgaat. Kijk daarbij in de mate van het mogelijke na hoe solvabel het bedrijf dat de garantie geeft wel is. Hierbij kan je de balansen van een vennootschap controleren op de website www.nbb.be. Als het bedrijf nu eenmaal failliet gaat in de loop van de garantie, ben je er weinig mee vooruit.

Hoever gaat de garantie?

Kijk ook na hoever de garantie precies gaat en voor welke gebreken de aannemer je exact garantie geeft. Zo kan het zijn dat bepaalde (kleinere) gebreken worden uitgesloten en andere niet. Het kan ook gebeuren dat de garantie niet alles dekt en dat als er zich een gebrek voordoet de aannemer enkel de materialen te zijnen laste neemt en je zelf de werkuren moet betalen.

Hoe claimen?

Zorg er voor dat de garantie alleszins op papier staat. Kijk ook na hoe je de garantie moet claimen en welke modaliteiten je moet naleven om ervan te genieten. Als je je namelijk niet houdt aan de afgesproken voorwaarden riskeer je uiteindelijk toch geen garantie te krijgen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)