Stijgt het kadastraal inkomen als je verbouwt?

2/07/2018

Je doet allerhande verbouwingswerken aan je woning. Maar wat gebeurt er dan met het kadastraal inkomen daarvan? Blijft dat hetzelfde of gaat dit omhoog?

Het kadastraal inkomen van je onroerend goed bepaalt hoeveel onroerende voorheffing je jaarlijks betaalt. Bovendien is het kadastraal inkomen van belang voor het bepalen van het onroerend inkomen waarop je wordt belast in de personenbelasting.

Aangifte doen

Als je een woning of appartement verbouwt, moet je daarvan aangifte doen. Je moet dat doen binnen de dertig dagen na de voltooiing van de werken. Hiervoor gebruik je een formulier dat je kan downloaden via deze site. Als je geen aangifte doet, riskeer je sancties. Meer bepaald loop je dan het risico administratief en zelfs strafrechtelijk te worden beboet.

Herzien

Na de verbouwing van je pand kan het kadastraal inkomen daarvan wel degelijk herzien worden. Het herschatte kadastraal inkomen wordt aan jou meegedeeld via een aangetekende brief.

Bezwaar aantekenen

Als je het niet eens bent met het herziene kadastraal inkomen, dan kan je bezwaar aantekenen. Opdat je bezwaar ontvankelijk zou zijn, moet je het indienen binnen een termijn van 2 maanden vanaf de datum van betekening van het kadastraal inkomen. Je moet het bezwaar doen via een aangetekende brief waarin je een tegenvoorstel moet doen. Je moet dus het KI vermelden dat je zelf voorstelt.

Vervolgens kan er een minnelijke schikking met jou getroffen worden. Lukt dat niet dan kan je in onderling akkoord met de administratie 1 of 3 scheidsrechter(s) aanwijzen, dan wel de aanwijzing van 1 of 3 scheidsrechter(s) vragen aan de rechtbank.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)