Nieuwe regeringen: woonbonus – wat verandert er?

21/10/2014

De nieuwe bestuursinstanties van de federale overheden hebben sinds het einde van de 6e staatshervorming een groot aantal bevoegdheden toegekend gekregen. De woonbonus is een onderdeel daarvan.

De hervorming van de woonbonus zal ten vroegste in werking treden op 1 januari 2015.

Voor mensen die voor die tijd een hypotheek nemen verandert er niets. Alle Belgen genieten nu dus nog van eenzelfde stelsel. Verwacht wordt dan ook dat de kandidaat-kopers aan het eind van dit jaar de procedures zullen versnellen om nog te kunnen genieten van een maximaal fiscaal voordeel.

De kredietlener zal profiteren van fiscale voordelen tot een maximaal bedrag van € 2.280 per persoon. Tijdens de eerste tien jaar van de lening, wordt dit bedrag verhoogd met € 760.

Mensen met drie kinderen ten laste kunnen nog eens € 80 toevoegen aan dit bedrag.

Dit komt neer op een maximale aftrek van € 3.120 per persoon, of € 6.240 per gezin. De kosten van de aankoop van een woning zijn aftrekbaar tot een maximum van 45%.

 {{NEWSLETTER_BOX}}

Vlaanderen

De Vlaamse regering wilde graag een hervorming doorvoeren. Mensen die nu al genieten van de woonbonus zullen dit licht voelen, aangezien de waarde van de woonbonus niet zal worden geïndexeerd gedurende 2 jaar.

Mensen die kopen na 1 januari zullen gedurende de eerste 10 jaar kunnen genieten van een fiscaal voordeel van maximaal € 2.280 (per persoon). Na tien jaar, wordt dit bedrag verlaagd met € 760 tot een bedrag van € 1.520. De aftrekbaarheid zal toenemen tot 40%, maar zal forfaitair zijn (en dus gelijk lopen met de belastingcategorieën).

 Tot en met 31 december 2014     
Na 1 januari 2015
Voordeel eerste 10 jaar     € 3.040€ 2.280
Voordeel na 10 jaar€ 2.280€ 2.280
Maximale aftrekbaarheid45%40%

Regio Brussel-Hoofdstad

De Brusselse regering heeft al besloten om de woonbonus onveranderd te houden tot ten minste 2017.

Dit is een bewuste strategie, in de hoop om meer Walen en Vlamingen aan te trekken naar de hoofdstad (zie ons artikel: Brussel behoudt woonbonus tot 2017).

 

Wallonië

Er worden ook veranderingen verwacht in Wallonië, met uitzondering voor degenen die al genieten van een woonbonus.

Met betrekking tot de nieuwe contracten, wil de Waalse overheid graag terugkeren naar de essentie van de woonbonus: het stimuleren van de aankoop van een gezinswoning.

Vanaf 1 januari 2015, zetten de Walen dus de bonus om in een belastingvermindering van 45% voor de laagste inkomens. De hoogste inkomens zullen kunnen genieten van lagere belastingtarieven. De precieze omvang zal worden vastgesteld in de komende maanden.

bonus logement 2015 en Belgique