Renovatiepremies in Vlaanderen: een overzicht

13/12/2016

In dit artikel focussen we op pure renovatie- en verbeteringspremies op Vlaams niveau voor bewoners van een woning. Er bestaan ook premies voor wie een woning wil huren of verhuren. Wie een woning koopt, kan beroep doen op de Verzekering Gewaarborgd Wonen. Wie zijn woning aanpast aan een inwonende oudere, kan een aanpassingspremie aanvragen. Kijk bij het verbouwen van je woning zeker ook op provinciaal en gemeentelijk niveau, want veel steden en gemeenten bieden extra premies die cumuleerbaar zijn met onderstaande.

 
 

Vlaamse renovatiepremie: de voorwaarden

 
Wie van deze premie wil genieten, mag twee jaar voor de aanvraag niet meer verdiend hebben dan € 42.090* voor alleenstaanden zonder persoon ten laste of € 60.120* voor alleenstaanden, gehuwden en samenwonenden met 1 persoon ten laste (+ € 3.370 per bijkomende persoon ten laste). Voor wie dus een aanvraag doet in 2017, geldt het gezamenlijk belastbaar inkomen van 2015. Er zijn ook voorwaarden verbonden aan de premiewoning. Deze moet in het Vlaams Gewest liggen en minstens 30 jaar* oud zijn. De premie wordt berekend op basis van facturen. Deze facturen (van een aannemer of van materialen) mogen op de aanvraagdatum maximaal 2 jaar oud zijn. Tip: vraag altijd een factuur, want kastickets of bestelbonnen worden niet aanvaard.
 
*Voorwaarden vanaf 1 januari 2017.
 

Werkwijze

 
Voor de renovatiepremie moet je 2 aanvragen indienen. Het maximale premiebedrag voor de 2 aanvragen samen is € 10.000. Tussen de 2 aanvragen moet minstens 1 jaar en maximaal 2 jaar liggen. Als je in de voorbije 10 jaar al een renovatiepremie ontving, kun je geen nieuwe premie meer aanvragen. Let op: deze 10 jaar slaat op de woning. Als de vorige bewoner dus een premie ontving in de voorbije 10 jaar, dan kun je als nieuwe eigenaar ook geen nieuwe premie meer krijgen. 
Je vraagt de premie aan nadat de werken voltooid en gefactureerd zijn. 
 

Hoeveel?

 
De premie bedraagt 20% of 30% van de kostprijs van de werken (excl. btw) en wordt berekend per categorie van werken. Er zijn 4 categorieën: de structurele elementen van de woning, het dak, het buitenschrijnwerk en de technische installaties (zie verder). Voor elke categorie waarvoor je een aanvraag indient, moet het factuurbedrag minstens € 2.500 (excl. btw) bedragen. Voor elke categorie kun je maar 1 keer een aanvraag doen en je kunt ook maximaal 2 categorieën in dezelfde aanvraag voegen.
 
Is je inkomen lager dan € 30.060 (+ € 1.570 per persoon ten laste), dan bedraagt de premie 30%, met een maximum van € 3.333 per categorie van werken.
 
Voor alle andere aanvragers is de premie 20%, met een maximum van € 2.500 per categorie van werken.
 

1) De structurele elementen van de woning

 
Hieronder verstaan we renovatiewerken die fundamenteel zijn voor de kwaliteit van de woning, denk maar aan: de afbraak en de bouw van binnen- en buitenmuren, het aanbrengen van draagkrachtige vloerelementen en funderingsplaten, het voegwerk van de gevel of het aanbrengen van een gevelsteen of bepleistering, de behandeling van muren tegen opstijgend vocht of huiszwam… Onder deze categorie vallen geen plafonds, wandtegels aan binnenmuren, dekvloeren, vloerbekleding of isolatie.
 

2) Het dak

 
Onder de renovatie van een dak wordt verstaan: het afbreken en vervangen van bestaande dakstructuren, de behandeling van deze structuren tegen huiszwam en insecten, de vernieuwing van de waterdichte bedekking, het aanbrengen of vervangen van dakgoten en afvoer, het aanbrengen of vernieuwen van dakopeningen (ramen, koepels en schouwen), het plaatsen van een draagstructuur en waterdichte bedekking voor een groendak. Verandadaken, afdaken en isolatie vallen niet onder deze categorie.
 

3) Het buitenschrijnwerk

 
Met buitenschrijnwerk wordt bedoeld: het vervangen van ramen en buitendeuren door isolerende hoogrendementsbeglazing (Ug-waarde van max. 1,1 W/m²K) en de plaatsing van rolluiken. Garagepoorten, veranda’s, het schilderen van buitenschrijnwerk en enkel het vernieuwen van de beglazing komen niet in aanmerking. Er gelden ook specifieke voorwaarden met betrekking tot ventilatie.
 

4) De technische installaties

Centrale verwarming

 
Plaats je een verwarmingsketel met hoog rendement (labels HR+ of HR TOP voor aardgas en Optimaz of Optimaz-elite voor stookolie) of een pelletkachel, dan kom je in aanmerking voor een premie. Niet alleen de ketel maar ook alle bijkomende benodigde onderdelen en de werkzaamheden tellen mee. Gelden ook: het plaatsen van Co- of rookmelders, het plaatsen van een centrale verwarming met warmwaterdistributie voor vloerverwarming en de werkzaamheden voor het uitbreken, weghalen en neutraliseren van een mazouttank (als ze gepaard gaan met het plaatsen van centrale verwarming). Alle werken waarbij de ketel niet wordt vernieuwd, komen niet in aanmerking. Ook autonome verwarmingstoestellen en kachels of elektrische verwarming kun je niet inbrengen, evenmin als warmtepompen, zonnepanelen, windturbines en mechanische verluchtingen.
 
Let op: het maximale investeringsbedrag voor berekening van de premie is € 7.500 (excl. btw).
 
Elektrische installatie
 
Dit wil zeggen: alle elementen om stroom en telecommunicatie te verdelen in de woning, inclusief de aansluiting op het net en het plaatsen van de meter(s). Het gaat hier dus wel degelijk om het systeem, niet om losse toestellen, elektronica en verlichtingsarmaturen.
 
Let op: het maximale investeringsbedrag voor berekening van de premie is € 3.750 (excl. btw).
 

Sanitair

 
Hieronder verstaat men: het vernieuwen van bestaande sanitaire toestellen of het plaatsen van maximaal 1 douche, 1 bad, 2 wastafels en 1 wc als deze nog niet aanwezig waren. Ook de kranen en leidingen voor toevoer en afvoer van water komen in aanmerking, evenals de toestellen voor de productie van sanitair warm water en zelfs de kalkbepleistering van de muren en het plafond in de sanitaire ruimtes. Kun je niet inbrengen: bubbelbaden, stoomdouches, badkameraccessoires en –meubels, een 2e badkamer of toilet, de betegeling en hoogperformante installaties als warmtepompen, zonnepanelen, windturbines en mechanische verluchtingen.
 
Let op: het maximale investeringsbedrag voor berekening van de premie is € 3.750 (excl. btw).
 
Klik hier voor meer informatie en een gedetailleerde omschrijving van de categorieën en voorwaarden.  
 

Vlaamse verbeteringspremie

 
Als je geen totaalrenovatie voor ogen hebt, maar wel werken moet uitvoeren om specifieke onderdelen van de woning te verbeteren, kun je in aanmerking komen voor de Vlaamse verbeteringspremie.  
 
Voorwaarden
 
Het belastbaar inkomen van de bewoner en samenwonende partner mag niet meer bedragen dan € 30.060 (+ € 1.570 per persoon ten laste)*. Er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar voor de aanvraag. Wie dus een aanvraag indient in 2017, wordt beoordeeld op zijn inkomen van 2014. De woning waarvoor men een premie aanvraagt, moet de hoofdverblijfplaats zijn en in het Vlaams Gewest liggen. Ze moet ook minstens 25 jaar oud zijn.
 
*Voorwaarden vanaf 1 januari 2017.
 
Werkwijze
 
De premie wordt berekend op basis van facturen. Je dient de aanvraag dus in na voltooiing van de werken. De facturen mogen bij de aanvraag niet ouder zijn dan een jaar. Je kunt een premie aanvragen per bouwonderdeel (zie verder). Je kunt maar 1 aanvraag indienen per onderdeel. Binnen een periode van 10 jaar kun je ook maximaal 3 keer een verbeteringspremie aanvragen.
 
Hoeveel?
 
Per bouwonderdeel is er een vast premiebedrag. De factuur per bouwonderdeel moet minstens het dubbele van dit premiebedrag bedragen (incl. btw).
 
1) Dakwerken: € 1.250
2) Buitenschrijnwerk: € 1.250
3) Sanitaire installatie: € 750
4) Elektrische installatie: € 750
5) Gevelwerken: € 1.500
6) Behandeling van opstijgend muurvocht: € 750
7) Werken om Co-intoxicatie tegen te gaan
a. Plaatsing van een waterverwarmingstoestel op gas met gesloten verbrandingsruimte: € 750
b. Plaatsing van max. 3 verwarmingstoestellen met gesloten verbrandingsruimte of vervangen van een bestaande centrale verwarmingsketel door een verwarmingsketen met hoog rendement (labels HR+, HR TOP, Optimaz of Optimaz-elite): € 250 per toestel
c. Installatie van centrale verwarming: € 1.000
d. Bouwen, herstellen of aanpassen van een rookkanaal: € 500
8) Verbouwingswerken om overbewoning te verhelpen: € 600 à € 1.250
Kijk voor een specifieke omschrijving van de verschillende bouwonderdelen op https://www.wonenvlaanderen.be/premies/welke-werken-komen-aanmerking-voor-de-verbeteringspremie 
 

Premies netbeheerders

 
Wie een specifiek werk laat uitvoeren dat ten goede komt aan de energiezuinigheid van de woning, kan bij de netbeheerders in aanmerking komen voor een premie.
 
Eandis
 
Combipremie voor muurisolatie en raamvervanging
Premie voor dak-/zoldervloerisolatie
Premie voor een condensatieketel
Premie voor een warmtepomp
Premie voor een zonneboiler
Premie voor energieprestatiepeil
Premie voor sociale dakisolatie
Premie voor vloer-/kelderisolatie
 
Klik hier voor detailinformatie
 
Infrax 
 
Combipremie
Premie energieprestatiepeil
Premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie
Premie voor een condensatieketel (enkel voor beschermde klanten)
Premie voor een warmtepomp
Premie voor een zonneboiler
Premie voor hoogrendementsbeglazing
Premie voor vloerisolatie/kelderisolatie
Premie voor een gescheiden afvoersysteem
Premie voor een hemelwaterput
Premie voor een infiltratievoorziening
 
Klik hier voor detailinformatie
 

Burenpremie

 
Als je met minstens 10 mensen/gezinnen uit dezelfde gemeente samen je woning energiezuiniger maakt, kun je vanaf 1 januari 2017 aanspraak maken op de burenpremie. Deze premie bedraagt maximaal € 400 per woning en wordt uitbetaald aan de projectbegeleider die de collectieve renovatie begeleidt.
 
Klik hier voor detailinformatie
 

Enkele nuttige websites:

 
 
{{NEWSLETTER_BOX}}