Deze ‘corona’-premie kan je voortaan als huurder krijgen in Brussel

9/06/2020

Als je een woning of appartement huurt dat gelegen is in het Brusselse gewest en je minder inkomsten had door de coronacrisis, kan je een eenmalige huurpremie krijgen. Wat moet je daar precies van weten en waarop heb je recht?

visit.brussels – Eric Danhier

Voor wie?

De huurpremie kan gevraagd worden door huurders die huren op de private huurmarkt. Je moet daarbij een huurovereenkomst ondertekend hebben vóór 14 maart 2020 voor een woning die gelegen is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die gebruikt wordt als hoofdverblijfplaats.

Verder moet je een vermindering of een totaal verlies van beroepsinkomsten hebben geleden als gevolg van de social-distancingmaatregelen. Voor werknemers moet dit inkomensverlies gelijk zijn aan ten minste 15 dagen tijdelijke werkloosheid. Voor zelfstandigen wordt de vermindering van het inkomen bv. aangetoond door de toekenning van het overbruggingsrecht.

Inkomstengrens

Om de premie te kunnen krijgen mag je netto belastbaar inkomen het bedrag van 34.924,76 euro niet overschrijden. Voor een gezin dat bestaat uit meer dan één persoon, dat slechts over één inkomen beschikt gaat het om een bedrag van 38.805,30 euro. Voor gezinnen die over minstens twee inkomens beschikken, is het bedrag 44.348,97 euro. Verder mag er geen enkel lid van je gezin eigenaar of vruchtgebruiker van een woning zijn.

Het bedrag

Als je voldoet aan de voorwaarden ontvang je een eenmalige premie van 214,68 euro. De kans bestaat dat je een brief krijgt van Brussel Fiscaliteit waarin men je laat weten dat je in aanmerking komt voor de premie. Krijg je geen zulke brief en meen je toch aan de voorwaarden te voldoen dan kan je zelf tot 31 december 2020 de premie aanvragen via een formulier dat door Brussel Fiscaliteit ter beschikking wordt gesteld. Dit formulier moet via het platform Mytax ingediend worden.