Onderhoud van uw verwarmingsketel? Ons advies.

12/10/2012 - partner: Immovlan.be

Heeft u gedacht aan een onderhoud van uw verwarmingsketel voor de winter begint? Dat is niet alleen nuttig, het is ook verplicht …

Wist u dat u met een slecht – of niet – onderhouden verwarmingsketel risico loopt op vijf keer meer pannes en dat deze twee tot drie keer sneller de geest kan geven? 

Er is ook het levensgevaar verbonden met koolmonoxide en de ketel zou minder (8 tot 12%) verbruiken al hij goed onderhouden is.

Dit alles heeft de Staat ertoe gebracht een wettelijk kader op te stellen en het onderhoud van verwarmingsketels verplicht te maken.
De wet is niet dezelfde voor een verwarmingsketel op stookolie en een verwarmingsketel op gas.

Jaarlijks onderhoud van een stookolieketel.

Een koninklijk besluit van 6 januari 1978 vermeldt de verplichting om de stookolieketel te onderhouden.

Er is te lezen dat het toestel elke 12 tot 15 maanden gecontroleerd moet worden.

De schoorsteen moet geveegd worden, de buizen voor de rookgassen moeten schoongemaakt worden. De brander moet gecontroleerd en correct geregeld worden en moet een routinetest ondergaan. Dat alles moet uitgevoerd worden door een technicus die erkend is door het Ministerie voor Volksgezondheid van het gewest waar uw woning van afhangt.

Deze zal verdere metingen opnemen over de depressie in de schoorsteen, de rookdichtheid van de rook, het gehalte aan kooldioxide en de temperatuur van de rook. Hij zal ook het verbrandingsrendement berekenen.

Voor het schoorsteenvegen, het schoonmaken en de controle van de dichtheid kunt u een beroep doen op een erkend technicus, een schoorsteenveger of een gespecialiseerd bedrijf.
Het onderhoud kost meestal tussen 150 en 200 euro.

De onderhoudsverplichting voor een gasketel hangt af van het gewest.

In het Vlaams Gewest moet het vegen van de schouw voor de afvoer van rookgassen verplicht elke 2 jaar gebeuren.

In Brussel bestaat er momenteel geen onderhoudsverplichting. De Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden (KVBG) adviseert echter elke twee à drie jaar een onderhoud van gastoestellen te plannen.

Het Waals Gewest  legt een 3-jaarlijks onderhoud op van de gasketel voor modellen met een vermogen dat hoger ligt dan 20 kW. Dit onderhoud moet gebeuren door een technicus erkend door het gewest.

Bij de uit te voeren handelingen dient de technicus de goede verluchting van de ruimte waar de gasketel zich bevindt te controleren en ook de correcte afvoer van de rook. Hij controleert ook de dichtheid van de gasleiding.

Er worden metingen over de samenstelling van de rookgassen genomen om de kwaliteit ervan te controleren. Tijdens het onderhoud dient de technicus de schouw te vegen en het deel schoon te maken tussen de rookgasbeveiliging en de aansluiting met de schoorsteen, zonder de warmtewisselaar en de brander te vergeten.