Een nieuw wettelijk kader voor het beroep van vastgoedmakelaar

20/09/2013

Er is nu een nieuwe wet die het specifieke beroep van vastgoedmakelaar regelt. Ze streeft naar een beter omkaderde concurrentie tussen vastgoedmakelaars en een bescherming van de consumenten op het vlak van informatie over oneerlijke makelaars of makelaars zonder verzekering.

De toegang tot het beroep werd herzien. Om erkend te worden, moet elke makelaar een opleiding van minstens 3 jaar hebben voltooid, een stage van 200 dagen hebben gedaan bij een erkend vastgoedmakelaar, verschillende uren opleiding hebben gevolgd en slagen voor een vaardigheidstest.

De vastgoedmarkt telt onder haar leden ‘illegale’ vastgoedmakelaars die niet over de vereiste vakkennis beschikken, noch over een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid of financiële garanties die de consument in geval van geschillen kunnen beschermen. Op werken zonder erkenning staan voortaan zwaardere straffen. Naast een boete die kan oplopen tot 30.000 euro kan de rechter eisen dat de activiteiten worden stopgezet, op straffe van een dwangsom per vastgestelde inbreuk.

Vastgoedmakelaars moeten nu bij hun controleorgaan verduidelijken welk type van activiteiten ze uitoefenen. Werken ze als makelaar of als syndicus?  Of beide?

Alle syndici zijn verplicht om de lijst met mede-eigendommen die ze beheren jaarlijks voor te leggen. Als er in een mede-eigendom een slecht beheer of illegale praktijken worden vastgesteld, kan het BIV (Instituut van Vastgoedmakelaars) de andere mede-eigendommen waarvoor de beschuldigde syndicus verantwoordelijk is op de hoogte brengen en ze adviseren om hun rekeningen in het oog te houden.
 

De vastgoedmakelaars zijn ook verplicht om zorgvuldig aan te geven wie op het terrein stagiair en titularis is. De bedoeling van die verhoogde transparantie in de personeelslistings is een betere controle over de activiteiten en dus ook ieders verantwoordelijkheden.