Overstromingen: heb je recht op een schadevergoeding?

28/07/2021

De overstromingen van de laatste weken hebben heel wat Waalse gemeenten getroffen en grote schade veroorzaakt. Volgens Wauthier Robyns van Assuralia zal het totale bedrag van de schadevergoedingen hoger zijn dan 150 miljoen euro, een recordbedrag in België.

Source : Creative Commons

Ook de overheid heeft financiële hulp ter beschikking gesteld aan de slachtoffers. Ontdek of je recht hebt op een schadevergoeding en hoe je je aanvraag indient om zo snel mogelijk het geld te ontvangen.

Doe een beroep op je brandverzekering

De brandverzekering is verplicht in Wallonië. Wanneer je huis beschadigd werd door overstromingen, zal je verzekering een terugbetaling voorzien ten bedrage van de geleden schade (of volgens de voorwaarden voorzien in je contract).

Wanneer je eigenaar bent, contacteer dan zo snel mogelijk je verzekeraar om hem te informeren over de schade. Verwittig ook je gemeente, die je zal laten weten welke stappen je moet zetten en welke bijkomende hulp er beschikbaar is. Wanneer je huurt, contacteer dan de eigenaar om hem te informeren over de schade zodat hij de nodige stappen kan ondernemen bij zijn verzekeraar (die het gebouw dekt). Wanneer je ook over een verzekering beschikt, contacteer dan vervolgens je eigen verzekeraar, die de inhoud van de woning dekt.

Eens je verzekeraar verwittigd is, zal hij een expert sturen om de omvang van de schade vast te stellen en de vergoedingsprocedure te starten.

Enkele tips voordat je je verzekeraar contacteert:

  • Maak foto’s van alle objecten, muren, meubelen en plekken die beschadigd zijn.
  • Vermijd het weggooien van beschadigde stukken voor de komst van de expert. Het is makkelijker om een schadevergoeding te krijgen wanneer die de schade zelf kan vaststellen. Wacht ook het bezoek van de expert af alvorens te starten met eventuele herstellingen.
  • Wacht niet. Je hebt een maximumtermijn (over het algemeen 10 dagen) om de schade aan te geven bij je verzekeraar.
  • Maak een gedetailleerde lijst van alle schade met zoveel mogelijk bewijs.

Is je huis onbewoonbaar geworden? Sommige verzekeringspolissen voorzien in een vervangwoning tijdens de reparaties. Vraag na bij je verzekeraar om snel een nieuwe woonplaats te krijgen.

Een schadevergoeding vragen bij het Gewestelijk Rampenfonds

Wanneer de overstromingen erkend zijn als natuurramp door je gemeente, kan je overheidssteun krijgen voor de schade die niet gedekt is door je brandverzekering. Het gaat dan om:

  • Schade buiten (tuinhuis, terras, buitenmeubilair…)
  • Goederen die gelinkt zijn aan een professionele activiteit
  • Land- en tuinbouwgoederen
  • Bosbezetting
  • Voertuigen van 5 jaar en ouder

Je krijgt een leefloon en je hebt geen brandverzekering? Dan kan de staat je een schadevergoeding uitkeren voor de schade aan het gebouw en de inhoud.

Een lening aanvragen voor werken

Jammer genoeg dekken de brandverzekering en de overheidssteun niet alle soorten schade en moet je misschien een gedeelte van de renovatie zelf financieren. Om zo snel mogelijk te zorgen voor een gezond en deugdelijk huis zonder al je spaargeld op te souperen, kan je een lening aanvragen voor de werken.

Neem de tijd om meerdere kredietinstellingen te vergelijken vooraleer je je aanvraag indient: het zorgt ervoor dat je de beste rentevoet kan vinden en minder interesten betaalt. Op Simulationpret.be, vind je aanbiedingen vanaf 1,69%.

Opgelet, geld lenen kost ook geld