Dit riskeer je als je een contract met een vastgoedmakelaar stopzet

7/07/2021

Je doet een beroep op een vastgoedmakelaar om je huis of appartement te verkopen. In de loop van het contract wil je dat stopzetten. Kan de makelaar dan een schadevergoeding van je vragen?

Het kan wel eens gebeuren dat je niet volledig tevreden bent van de vastgoedmakelaar die je onroerend goed verkoopt. Toch ben je dan maar beter voorzichtig om het contract zonder meer stop te zetten.

Opzeggen kan

Je hebt altijd het recht om het bemiddelingscontract met de makelaar stop te zetten en dit zonder dat je de beëindiging moet motiveren. Het contract dat je als particulier met een makelaar afsluit moet die beëindigingsmogelijkheid ook voorzien. Kende je de opdracht als ondernemer aan de makelaar toe dan geldt de voorgaande regel niet.

Schadevergoeding betalen?

Je vastgoedmakelaar kan wel een schadevergoeding van je vragen als je de overeenkomst vroegtijdig stopzet. Hij kan die vergoeding namelijk opnemen in het contract dat hij met je afsloot. De wet brengt wel grenzen aan aan de vergoeding die de makelaar in dat geval kan vragen. Meer bepaald mag de vergoeding maximaal 50% van zijn ereloon bedragen.

Hogere vergoeding

Soms kan je toch een hogere vergoeding verschuldigd zijn aan de makelaar. Zo kan de makelaar soms 100 % van zijn ereloon vragen. Dat kan meer bepaald zo zijn als je je pand verkoopt binnen de zes maanden na de vroegtijdige opzegging aan een koper die op de lijst staat die de vastgoedmakelaar opmaakte. Verkoop je je pand binnen een periode van zes maanden na het einde van het bemiddelingscontract aan iemand die niet op de lijst voorkomt, dan kan de makelaar een vergoeding vragen van 75 % van zijn ereloon als hij dit ook voorzag in het bemiddelingscontract.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)