Moet een minderjarige een belastingaangifte invullen?

16/06/2021

Zolang het minderjarig is, en dus nog geen 18 jaar oud, moet een kind geen belastingaangifte invullen. Op twee uitzonderingen na! Dit zijn ze.

Wanneer de minderjarige een inkomen haalt uit een studentenjob, moet hij dat aangeven. Het wordt hem echter gemakkelijk gemaakt dankzij een vereenvoudigde verklaring die systematisch voorgesteld wordt. De aangifte van deze inkomsten mag niet onderschat worden. Wanneer er bedrijfsvoorheffing afgehouden is aan de bron, kan de verklaring er immers voor zorgen dat die teruggevorderd kan worden wanneer ze vermeld wordt.

Tweede geval: een alimentatie-uitkering betaald ten gunste van het kind. Dit moet in naam van het kind worden aangegeven en dus in zijn eigen aangifte. Merk op dat als het kind jonger is dan 16 jaar, het niet verplicht is dit alimentatiegeld aan te geven, als 80% van het bedrag van de betaalde alimentatie gedurende het jaar niet meer dan € 8.990 bedraagt.

Belangrijke opmerking voor ouders: ook al wordt de alimentatie op de lopende rekening van een van beide ouders of op een gezamenlijke rekening gestort, neem het dan niet op in je eigen belastingaangifte, anders word je op dit bedrag belast!

Merk tenslotte op dat als het de eerste keer is dat je minderjarige kind inkomen moet aangeven en geen aangifte ontvangen heeft, je er een moet aanvragen bij de belastingdienst.