Kan je aannemer de prijs van de offerte eenzijdig verhogen?

7/05/2021

Onlangs kwam in de krant dat, gelet op de stijgende grondstofprijzen, heel wat aannemers hun klanten uiteindelijk meer aanrekenen dan de prijs die in de aanvaarde offerte staat. Maar is dat zomaar mogelijk?

Offerte is bindend

Dat is alvast het uitgangspunt. Als je aannemer een offerte opmaakt en je je daarmee akkoord verklaart dan is de prijs die je voor de werken afsprak bindend. Dat is dan zowel voor jou als voor de aannemer het geval.

Tenzij…

Een uitzondering op de voorgaande regel bestaat als de aannemer in de offerte zich de mogelijkheid voorbehield om de prijs aan te passen door een zogenaamde prijsherzieningsclausule op te nemen. Om te weten of dat in jouw situatie het geval was dien je er de offerte en de algemene voorwaarden van de aannemer op na te kijken.

Opdat de aannemer zich op zo’n bepaling zou kunnen beroepen moet die wel voldoende concreet zijn. De prijsherzieningsclausule moet zo geformuleerd zijn dat de nieuwe prijs bepaald of bepaalbaar is. Het moet bv. gaan om een formule die toelaat om de nieuwe prijs te bepalen door het ingeven van een aantal parameters (bv. de stijging van de prijs van bepaalde grondstoffen). Bovendien is het vereist dat je de algemene voorwaarden van de aannemer ook hebt aanvaard.

Hoe reageren?

Vraagt je aannemer een hogere prijs terwijl er geen geldige prijsherzieningsclausule werd overeengekomen, dan is het aangewezen dat je zijn factuur protesteert. Doe dat via een aangetekende brief. Je kan dan meteen al het niet betwiste gedeelte van de factuur betalen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)