Kan je het contract met je aannemer stopzetten als je je job verliest?

21/04/2021

Je wil in zee gaan met een aannemer om te bouwen of verbouwen. Alleen is er de schrik om je job door de coronacrisis te verliezen die je tegenhoudt. Maar wat gebeurt er als je het contract toch tekent en je effectief je job zou verliezen?

Getekend is getekend

Het uitgangspunt is alvast dat als je een contract met een aannemer tekent, je daardoor ook gebonden bent. Verlies je je job of vermindert je inkomen (omdat je bijvoorbeeld zelfstandige bent) dan blijft het contract bestaan. Je kan dan niet zeggen dat er sprake is van overmacht waardoor je sowieso onder het contract onderuit kan. De aannemer kan dan ook vragen dat je het contract verder naleeft.

Andere afspraken maken

Je zou in het contract dat je met de aannemer afsluit wel andere afspraken kunnen maken. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen overeenkomen dat het contract dat je sluit toch eindigt (zonder dat je een vergoeding moet betalen aan de aannemer) als je je job verliest. Je zou bv. ook een zogenaamde opschortende voorwaarde kunnen opnemen in de overeenkomst van het bekomen van een lening bij de bank. Weet wel dat de kans klein is dat je aannemer akkoord zal gaan met de opname van een dergelijke clausule.

Onderhandelen

Sloot je het contract af en zit je daar ondanks het verlies van je job aan vast, dan zal je moeten overwegen of je de overeenkomst nog wil laten doorgaan. Is dat niet het geval, probeer dan met de aannemer tot een oplossing te komen. Leg hem de situatie voor en probeer een regeling te treffen.

Zo zou je bv. kunnen afspreken dat de uitvoering van. de overeenkomst een tijdlang wordt uitgesteld, dat de aannemer maar een deel van zijn opdracht moet uitvoeren of dat de overeenkomst in onderling akkoord wordt ontbonden met betaling van een (liefst beperkte) schadevergoeding. Kom je tot een akkoord, dan is het aangewezen dat op papier te zetten.

Jan Roodhooft, advocaten (www.ra-advocaten.be)