Deze garantie heb je als je tweedehands bouwmaterialen koopt…

13/04/2021

Steeds meer bouwers en zelfbouwers gaan op zoek naar tweedehandsbouwmaterialen of –machines om te verwerken of te gebruiken op de werf. Maar wat als je daar nadien een probleem mee hebt? Kan je dan aanspraak maken op enige garantie?

Kopen bij ‘handelaar’

Koop je de materialen bij een handelaar in bouwmaterialen, dan heb je in principe dezelfde garantie dan diegene die je op nieuwe producten zou hebben. De verkoper moet je dan immers twee jaar garantie geven. Doet het gebrek zich voor na zes maanden of meer dan moet je bij een discussie wel kunnen bewijzen dat het gebrek al aanwezig was bij de levering.

De verkoper kan de garantie voor tweedehandsgoederen wel beperken tot … 1 jaar. Vaak zal hij dat ook doen in de overeenkomst die hij met je afsluit. Kijk het contract dan ook na voor je dat voor akkoord ondertekent.

En bij een particulier?

Koop je de bouwmaterialen bij een particulier, dan speelt de wet die je twee jaar garantie geeft niet. Je kan dan wel eventueel zeggen dat er sprake was van een verborgen gebrek en op die basis om garantie vragen. In de praktijk zal dat voor tweedehandsgoederen niet altijd even eenvoudig zijn.

Andere afspraken

Een particuliere verkoper kan met jou overeenkomen dat hij geen garantie geeft voor verborgen gebreken. Een dergelijke overeenkomst is ook geldig. Maakte je zo’n afspraak dan kan je enkel iets doen tegen de verkoper als je kan bewijzen dat die het gebrek kende maar dat voor jou verzweeg.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)