Deze boetes riskeer je voortaan als je een verbouwing niet tijdig aangeeft

10/03/2021

Als je een grondige verbouwing doet aan een onroerend goed waarvan je eigenaar bent, moet je dat aangeven zodat het kadastraal inkomen kan worden herschat. Doe je dat niet, dan riskeer je voortaan een hogere boete.

Waar aangeven

Als je een grondige verbouwing doet aan een onroerend goed moet je de zogenaamde antenne van de administratie Opmetingen en Waarderingen bevoegd voor de gemeente waarin het onroerend goed ligt, binnen de 30 dagen na de voltooiing van de werken laten weten dat de werken voltooid zijn. Het document dat je daarvoor kan gebruiken kan je downloaden op de website Opvolging van de wijzigingen – Verbouwingswerken (belgium.be).

Aan de hand van deze aangifte zal het kadaster het kadastraal inkomen van je onroerend goed vervolgens kunnen herschatten. Dit kan bv. gebeuren omdat je de woning uitbreidt en daar bv. een aanbouw aan plaats of omdat je de zolderruimte inricht en daar een aantal kamers van maakt. Je riskeert dan ook bij een verbouwing een hoger kadastraal inkomen waardoor je meteen een hogere onroerende voorheffing moet betalen.

Boete

Doe je dat niet of niet tijdig, dan riskeer je een boete. Je riskeert ook strafrechtelijk te worden vervolgd. Waar die boete vroeger lag tussen de 50 en 1250 euro, werden de tarieven intussen grondig verhoogd. Als je je niet aan de verplichting houdt riskeer je nu namelijk een boete van € 250 tot € 3.000. Deze verhoging geldt sinds 01.01.2021.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)