Als de huuropzegbrief verloren gaat bij de post

22/01/2021

Als je als huurder of als verhuurder de huur wil opzeggen, gebruik je daarvoor vaak een aangetekende brief. Maar wat gebeurt er als die verloren gaat bij de post? Is er dan sprake van een geldige opzegging of niet?

Af en toe verdwijnen er wel eens brieven of pakjes bij de diensten van de post. Maar wat als dat het geval is met een belangrijke brief zoals bv. een brief waarbij je de huur opzegt? Wat zijn in dat geval je rechten?

Geen formaliteiten

De opzeg van een huurovereenkomst moet niet verplicht gebeuren via een aangetekende brief. Je moet wel soms bepaalde zaken in de opzegbrief vermelden, zoals bv. de identiteit van het familielid dat in het pand gaat wonen.

Kennisname nodig

Om geldig te zijn moet de opzegging wel ontvangen zijn bij de bestemmeling. De datum van de opzegging is dan ook de datum dat de bestemmeling kennis nam van de opzegging of er kennis van heeft kunnen nemen.

Als een aangetekende brief door de post niet wordt afgeleverd omdat hij daar verloren is gegaan, dan wordt de opzegging geacht nooit te zijn gegeven. De bestemmeling van de brief kon dan immers geen kennis nemen van de opzeg.

Wat dan doen?

Blijkt dat je aangetekende brief verloren ging bij de post, geef dan een nieuwe opzegging. Je kan ook een klacht indienen bij de post. Weet echter dat de post bij verlies, diefstal of beschadiging van je aangetekende zending de schadevergoeding die aan jou kan worden uitbetaald beperkt tot een maximumbedrag van € 39.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)


window.didomiOnReady = window.didomiOnReady || [];