Dit kan je aannemer doen als je geen voorschot betaalt

12/10/2020

Je aannemer weigert om bij jou op de werf aan de slag te gaan zo lang je hem geen voorschot betaalt. Heeft hij dat recht wel? Kan hij dan ook andere maatregelen tegen jou treffen?

Kijk in het contract

In de wet staat nergens een bepaling die zegt dat je aan een aannemer sowieso een voorschot moet betalen. Is dit niet voorzien in de overeenkomst die je met de aannemer sluit, dan kan die dus niet eisen dat je vooraleer hij aan de slag gaat een voorschot betaalt.

Doet hij dat toch dan gaat je aannemer in de fout. Stel hem dan via een aangetekende brief in gebreke de werken alsnog aan te vatten. Doet hij dat vervolgens nog niet dan kan je via de rechtbank de ontbinding van de overeenkomst vragen.

Er zijn andere afspraken

Sprak je met de aannemer af dat je wel een voorschot moet betalen en doe je dat niet, kijk dan in de overeenkomst wat het gevolg daarvan kan zijn. Zo kan er bv. in de overeenkomst staan dat je aannemer dan gerechtigd is om de uitvoering van het contract op te schorten en de werken niet te beginnen of ze zelfs niet in te plannen.

Er kan bv. ook in de overeenkomst staan dat ze bij niet-tijdige betaling van het voorschot op verzoek van de aannemer kan worden ontbonden en dat die dan gerechtigd is op een schadevergoeding.

Geen sanctie voorzien?

Werd het betalen van een voorschot afgesproken maar werd er in de overeenkomst geen sanctie voorzien, dan kan de aannemer zich beroepen op de ‘exceptie van niet uitvoering’. Hij kan dan weigeren om de uitvoering van de werken te beginnen. Hij zou -als je blijft weigeren om te betalen- ook de ontbinding van het contract kunnen vragen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)