Een digitale volmacht geven aan de notaris? Het kan!

27/08/2020

Het is nieuw en kan erg praktisch zijn: vanaf nu is het mogelijk om een digitale volmacht tegeven aan een vertrouwenspersoon of aan een medewerker van je notaris om, in jouw plaats, een authentieke akte te ondertekenen.

Photo by Bench Accounting on Unsplash

Of je nu een huis koopt of verkoopt, een successie of een donatie voorbereidt, het is niet meer nodig om je naar het notariskantoor te begeven!

Hoe werkt het?

Eerst en vooral moet je, om een verplaatsing onnodig te maken, een vertrouwenspersoon of een medewerker van het notariskantoor aanwijzen. Om dat op een legale manier te doen, heeft die vertrouwenspersoon een authentieke volmacht nodig (een document waarmee een persoon aan een andere persoon de toestemming geeft om een juridische actie te ondernemen in zijn plaats).

Daarna zijn er twee stappen die volbracht moeten worden met de notaris en zijn medewerkers om de notariële akte te kunnen tekenen. In eerste instantie, moet je de authentieke volmacht verlenen. Die volmacht op zich is een notariële akte.

De notaris zal er dus eerst voor zorgen dat je die volmacht ontvangt (het enige wat je daarvoor nodig hebt, is een pc met webcam, identiteitskaartlezer, je elektronische identiteitskaart en de pincode daarvan). De ondertekening gebeurt elektronisch. De notaris begeleidt je via een videocall doorheen de stappen van de procedure zodat je de volmacht op eender welke locatie kan geven.

Die eerste stap gebeurt op een volledig beveiligde manier. De notaris zal geen honoraria of extra kosten aanrekenen zolang de Covid-19-maatregelen van kracht zijn.

Zodra de volmacht verleend werd, kan de notariële akte getekend worden! Zo spaar je dus heel wat tijd en verplaatsingen uit die, voor deze vernieuwing, noodzakelijk waren.