Wat te doen als de eigenaar niet tussenkomt in geval van schade?

13/08/2020

In volle winter geeft de verwarmingsketel de geest in de woning die u huurt, en heeft u geen verwarming of warm water. In dat geval moet de eigenaar zo snel mogelijk een oplossing voorstellen, aangezien de verwarmingsketel beschouwd wordt als een essentieel onderdeel van het gehuurde goed.

En toch, ondanks vele telefoontjes en SMS-berichten, laat de eigenaar niet meteen van zich horen. Wat nu?

Vermijd agressie en dreigementen

Als u een goede verstandhouding heeft met uw verhuurder, kies dan in eerste instantie voor conventionele communicatiekanalen, zoals de telefoon, SMS of e-mail. Schets kort het probleem en de gevolgen dat het met zich meebrengt in het dagelijkse leven. Aarzel ook niet om al de momenten door te geven wanneer u beschikbaar bent, zodat de eigenaar zich bij u kan melden, eventueel vergezeld door een professional.

Wanneer hij niet reageert op uw verschillende oproepen, stuur dan een aangetekend schrijven waarin u hem in gebreke stelt en vraagt om binnen een redelijke termijn de reparatie uit te voeren. Zo beschikt u ook over schriftelijk bewijs bij een eventueel toekomstig gerechtelijk geschil. Een dreigende of agressieve toon is uit den boze, blijf altijd neutraal in uw briefwisseling.

Als de eigenaar ondanks uw aangetekend schrijven nog steeds geen actie onderneemt, heeft u enkele opties:

  • U kan kiezen voor een bemiddelingsprocedure bij de vrederechter. Nadeel: om tot een ‘verzoening tussen de partijen’ te komen, moet de eigenaar aanwezig zijn tijdens het onderhoud met de rechter.
  • U kan de zaak ook voor de vrederechter brengen door middel van een verzoek of dagvaarding. In dat geval gaat het om een proces en kan de vrederechter zelfs oordelen bij afwezigheid van de eigenaar. U kan dan de toestemming vragen om de werken zelf te laten uitvoeren (mits voorlegging van een offerte), en schadevergoeding en achterstallige interesten eisen, of zelfs de ontbinding van het huurcontract.

.