Kan je als echtgenoot een huis kopen op jouw naam alleen?

4/03/2016

Je bent getrouwd en wil met gelden die je al had voor je huwde of die je erfde een appartement kopen om dat te verhuren. Kan je dat dan op jouw naam alleen kopen?

Ook als je gehuwd bent kan je redenen hebben om een onroerend goed te kopen op jouw naam alleen. Hoe ga je daarbij te werk?

Scheiding van goederen 

Als je getrouwd bent onder een stelsel van scheiding van goederen kan je perfect een onroerend goed aankopen op jouw naam alleen. Je echtgenoot hoeft het daar zelfs niet mee eens te zijn. 

Koop je toch samen, dan hoeft dat overigens ook niet te gebeuren elk voor de onverdeelde helft. Je kan perfect een ander breukdeel (zo bijvoorbeeld ¾ – ¼) afspreken en dit bijvoorbeeld in functie van hoeveel elk van jullie investeert in het onroerend goed.

Wettelijk stelsel 

Ben je gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten dan kan je ook soms een onroerend goed op je eigen naam alleen aankopen. Verwittig de notaris dat je dat wil doen.

Je kan dit doen met eigen gelden die je bv. hebt van voor het huwelijk of die je erfde of geschonken kreeg. In de aankoopakte moet je dan wel een verklaring van wederbelegging doen. Bovendien moet de aankoop voor meer dan de helft betaald worden uit de opbrengst van de vervreemding van een eigen onroerend goed of uit gelden waarvan het eigen karakter behoorlijk is aangetoond.

Je kan ook een verklaring van vervroegde wederbelegging doen. Je moet dan binnen de twee jaar na de datum van de akte meer dan de helft terugbetalen van het bedrag dat uit het gemeenschappelijk vermogen is opgenomen voor de aankoop.

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 


 
Deze website gebruikt cookies. Met cookies kunnen wij u inhoud en services aanbieden die zijn afgestemd op uw browsergedrag, kunnen we uw site-ervaring optimaliseren met behulp van doelgroepstatistieken en advertenties aanpassen op basis van uw gedrag. Als u cookies weigert, dan kunt u niet meer profiteren van deze voordelen. U kunt op elk gewenst moment de acceptatie-instellingen wijzigen. Klik hier voor meer informatie.