Schattingen geven hooguit een richting aan, maar onthullen nooit de enige exacte prijs.

27/04/2011

Dat is de conclusie van Test-Aankoop naar aanleiding van haar scenario-onderzoek. De consumentenvereniging liet anoniem vier huizen en een appartement schatten door vastgoedmakelaars, vastgoedexperts en notarissen.

Iedereen kan de waarde van onroerend goed schatten, maar in de praktijk wendt de eigenaar zich meestal tot een vastgoedexpert, een vastgoedmakelaar of een notaris. De eerste levert tegen betaling doorgaans een omstandig verslag af. Een notaris of een vastgoedmakelaar maakt doorgaans geen of een zeer beknopt verslag, maar vraagt meestal ook geen geld voor de schatting.

De waardebalingen van de schatters kunnen bezwaarlijk als alleenzaligmakend worden beschouwd. Voor twee van de vier huizen was er een verschil van meer dan € 100 000 tussen de laagste en de hoogste schatting. Voor een van die woningen beliep het verschil zelfs € 160 000 (verschil tussen € 170 000 en € 330 000), dus omzeggens 100 % verschil.

Lees meer op Test-Aankoop.