Voortaan 14 dagen bedenktijd bij verkopen van huis

30/05/2014 - partner: Vlan

Vanaf zaterdag 31 mei 2014 krijg je 14 dagen bedenktijd wanneer je een contract ondertekent met een makelaar om je huis te verkopen of te verhuren, momenteel bedraagt die termijn nog zeven dagen. Opgelet, de regel geldt alleen als je het contract buiten het immobiliënkantoor hebt ondertekend, dus bij je thuis of elders. Het gaat om een Europese regel die de consument beter moet beschermen.

Concreet treedt morgen, zaterdag 31 mei het boek VI van het Wetboek Economisch Recht (WER) in werking. Het wetboek vervangt de Wet Marktpraktijken, die op 13 mei 2010 in werking trad en de opvolger was van de Wet Handelspraktijken. Omdat de regelgeving op alle sectoren van toepassing is, was er echter geen ruimte om te ijveren voor een regelgeving die meer afgestemd is op de praktijk van de vastgoedmakelaars.

Belangrijkste wijzigingen?

1. Verkoop- of verhuuropdracht gesloten op het kantoor van de vastgoedmakelaar

Het herroepingsbeding van zeven werkdagen blijft immers van toepassing, zoals voorzien in het KB Freya uit 2007. Alleen wordt voor de formulering van het beding in het KB Freya naar een artikel in de Wet Handelspraktijken verwezen, een artikel dat in het Wetboek Economisch Recht niet is hernomen. Het gewijzigd modeldocument voor een verkoop- of verhuuropdracht die op het kantoor van de vastgoedmakelaar wordt gesloten, houdt rekening met deze evolutie én met de onduidelijkheid in de wetgeving.

2. Verkoop- of verhuuropdracht gesloten buiten het kantoor van de vastgoedmakelaar

Het meest klassieke voorbeeld hierbij is een bemiddelingsovereenkomst die bij de consument thuis wordt ondertekend. Zowel de vastgoedmakelaar als de opdrachtgever bevinden zich in dat geval dus gelijktijdig buiten de verkoopruimte van de vastgoedmakelaar. Wanneer dat het geval is, verandert één en ander.

Allereerst wordt de herroepingstermijn op 14 kalenderdagen gebracht. Daarenboven moet de vastgoedmakelaar een modeldocument aan de opdrachtgever bezorgen, waarmee hij de vastgoedmakelaar kan laten weten dat hij van de samenwerking wil afzien. De opdrachtgever is echter niet verplicht om dat modeldocument te gebruiken. Maar een aangetekend schrijven is niet langer vereist en de samenwerking kan ook herroepen worden met een andere ondubbelzinnige verklaring.

De grootste wijziging is ongetwijfeld dat de vastgoedmakelaar nog vóór het ondertekenen van de verkoop- of huuropdracht een aanzienlijke lijst met precontractuele informatie aan de opdrachtgever moet bezorgen. De vastgoedmakelaar zal bovendien ook het bewijs moeten leveren dat hij deze precontractuele informatie aan de opdrachtgever heeft bezorgd.

 

(Geschreven door Carl Vanormelingen)