Lijfrente maakt deel uit van de tijdsgeest

20/10/2014

Na een leven lang tijd te hebben besteed aan de terugbetaling van uw hypotheek en zorg gedragen te hebben voor de renovatie en het onderhoud van uw huis, is het tijd om, vanaf een bepaalde leeftijd, het lot van uw onroerend goed te bepalen.

Kunt u het beter verkopen of aan uw erfgenamen laten? En waarom geen gebruik maken van lijfrente?

Lijfrente.

Vendre en viager sur Immovlan.beTegenwoordig klinkt deze term niet meer vreemd in de oren van merendeel van de samenleving. Nochtans kan gezegd worden dat deze bijzondere vorm van verkoop van onroerende goederen niet nieuw is.

« Het concept lijfrente kan al teruggevonden worden in de Code Napoleon van 1810. Het is een praktijk die sterk in opkomst is in Frankrijk en in het algemeen in de Franstalige landen. Bovendien merken we ook op dat er vaker gebruik van wordt gemaakt in Wallonië dan in Vlaanderen. Het is bijvoorbeeld ook nog een onbekende praktijk in Italië of Duitsland », volgens Jean Francois van Maldeghem, directeur van de lijfrente-afdeling van Trevi.

Volgens onze specialist, brengt het concept van lijfrente alleen maar voordelen met zich mee. « Voor de verkoper, zorgt het voor extra inkomsten en woonzekerheid. Terwijl de koper een onroerend goed kan bezitten met een gering startkapitaal. Dit zorgt er voor dat jonge of alleenstaande mensen gemakkelijker eigenaar kunnen worden van vastgoed. »
 

Volgens onze deskundige, zal het concept van verkoop met lijfrente zich snel verspreiden.

« Er is een groeiende belangstelling voor. In de komende jaren zullen we een toename kunnen opmerken van deze vorm van transacties.
Het zal deel gaan uitmaken van de tijdgeest», verzekert hij ons. Daar zijn verschillende redenen voor.

« Om te beginnen is er de sociologische factor. Er hangt een vergrijzing van de samenleving in de lucht. Het aantal gepensioneerden is toegenomen.

Ten tweede, is er het economisch criterium, dat verband houdt met de financiële crisis en de eurocrisis. Het concept van lijfrente kan gezien worden als een alternatief voor de conventionele banken in wie mensen weinig vertrouwen stellen.

{{NEWSLETTER_BOX}}

Daarnaast is er ook de economische factor, met de stijgende kosten van levensonderhoud en het onderhoud van de woning dat steeds duurder wordt. Mensen gaan op zoek naar extra inkomsten.

Ten slotte is er nog de erfgoedfactor, die houdt in dat de verkoper zorg kan dragen voor zijn patrimonium tijdens het leven. Al deze factoren zullen leiden tot een stijging van de lijfrentetransacties in de komende maanden en jaren. »

Trevi biedt sinds kort lijfrenteverzekeringen aan. Reeds sinds twee maanden, zorgt dit voor de veilige betaling van de lijfrente aan de verkoper als de koper betalingsmoeilijkheden zou hebben.