Verborgen gebreken aan je woning: wat nu?

Je zal het maar voorhebben. Koop je de woning van je dromen en blijken er na een tijdje verborgen gebreken op te duiken. Niet fijn, want je kon natuurlijk niet weten wat er achter de muren of in het plafond zat. Maar wat zijn nu juist verborgen gebreken en hoe kun je alsnog actie ondernemen?

Een gewaarschuwd man/vrouw is er twee waard. Het is altijd verstandig voor de aankoop een expert in te schakelen, die de woning op verborgen gebreken controleert. Zit je toch met de gebakken peren, dan is het tijd om in actie te schieten.

Wat zijn verborgen gebreken?

In de wetgeving bestaat er geen definitie voor een verborgen gebrek. Het belangrijkste is dus dat je als koper kan aantonen dat je de woning nauwkeurig en voorzichtig hebt bekeken. Alle gebreken die je niet kon zien en daarna nog opduiken, kunnen dan geklasseerd worden onder de noemer ‘verborgen gebreken’. Zichtbare gebreken, denk maar aan vocht en/of barsten worden geacht opgemerkt te zijn.

De verkoper dient verborgen gebreken aan te geven

De wetgeving voorziet in een meldingsplicht voor de verkoper van verborgen gebreken. Deze dienen wel voldoende ernstig te zijn. Ernstig is natuurlijk ruim, maar in de basis gaat het om gebreken die de functionaliteit van de woning sterk beperken en gebreken waardoor – moesten ze bekend zijn – de koper van de aankoop zou afzien of minder betalen.

Je zit met verborgen gebreken?

Ben je zeker van je stuk? Dien dan een vordering in. Uiteraard moet je bewijzen dat het gebrek al aanwezig was op het moment van aankoop, maar dat dit niet zichtbaar was. Een uitzondering? Bij openbare verkopen kan je niets vorderen, dit is dus een stuk riskanter.

Enkel binnen een korte termijn kan men nog achterhalen of het gebrek al aanwezig was, dus snel handelen is de boodschap.

Laat je niet misleiden door een clausule

Hoewel in de meeste verkoopovereenkomsten staat vermeld dat de verkoper niet aansprakelijk is voor verborgen gebreken, moet je je hier niet door laten afschrikken. Als de verkoper bewust een woning verkoopt met verborgen gebreken, handelt deze ter kwader trouw en kan je wel vorderen.

Bij twijfel, moet de verkoper bewijzen dat hij geen weet had van de verborgen gebreken. Meestal wordt een expert door rechtbank aangesteld om dit te achterhalen.

door Kevin Stickens