Als de verkoper nog iets in orde moet brengen…

12/07/2021

Bij de verkoop van een woning gebeurt het wel eens dat de verkoper nog iets in orde moet brengen (bv. een herstelling aan het verkochte pand, een vergunning die nog moet worden bekomen, …). Hoe zorg je er dan als koper voor dat de verkoper het nodige doet?

Maak goede afspraken

Het is vooreerst belangrijk om in de verkoopscompromis en in de notariële akte afspraken te maken over wat de verkoper allemaal nog in orde moet brengen. Zorg er daarbij voor dat die afspraken klaar en duidelijk zijn. Geef aan wat de verkoper juist moet doen en vermeld tevens de termijn waarbinnen dit alles in orde moet worden gebracht.

Bedrag inhouden

Zorg er verder voor dat een deel van de verkoopprijs wordt ‘geconsigneerd’ bij de notaris waarbij dat bedrag pas wordt vrijgegeven nadat de verkoper datgene wat hij in orde moest brengen ook effectief regelde. Op die manier heb je meteen een extra waarborg dat de verkoper het nodige zal doen om zijn verplichtingen ook effectief na te komen.

Modaliteiten

Zorg er verder voor dat het bedrag dat wordt ingehouden zeker voldoende is om de verkoper te overtuigen het nodige te doen. Bepaal meteen dat dit bedrag aan jou als koper toekomt als de verkoper niet binnen de afgesproken termijn het nodige doet om uit te voeren wat hij beloofde.

Als het niet duidelijk is of met de ingehouden som alle schade die je als koper riskeert te lijden vergoed is, dan formuleer je het best ook nog een voorbehoud om nadien eventueel nog een grotere schadevergoeding te kunnen opeisen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)