Dit is de gemakkelijkste manier om gerustgesteld te zijn voor de aankoop van vastgoed!

3/05/2021

De aankoop van vastgoed wordt vaak aanzien als de belangrijkste aankoop van je leven. Je kan dus maar best het zekere voor het onzekere nemen om catastrofes te vermijden! Onze partner Jaimy biedt een oplossing, namelijk de technische vastgoedaudit.

Een technische audit is een professionele inspectie van een gebouw op 80 controlepunten. De audit wordt uitgevoerd door een erkende architect die een compleet rapport en een certificaat aflevert. Zo krijg je een totaalbeeld van het pand waar je je oog op hebt laten vallen!

Wat staat in het rapport?

  • Belangrijke werken
  • Het te voorziene budget
  • Een volledige diagnose van het pand
  • Een gedetailleerde analyse op 80 technische punten (directe omgeving en toegang tot het pand, stabiliteit, vocht, dak, gevel, …)
  • Technische oplossingen

Dankzij zo’n audit ben je zeker voor de aankoop. Het geeft bovendien een duidelijk beeld van de problemen die je zal tegenkomen en van het budget dat je moet voorzien om ze op te lossen. Het zijn objectieve adviezen gegeven door een expert in de materie.

Let wel dat het rapport geen EPC-certificaat of een conformiteitscertificaat van elektriciteit kan vervangen.