Dit kan je overeenkomen als je je huurhuis later wil kopen

11/12/2020

Je huurt een huis of appartement dat je op termijn ook wil kunnen aankopen. Welke afspraken kan je dan maken met de verhuurder opdat dit mogelijk zou zijn?

Stel : je zit in een echtscheiding en vond een huurwoning die je op termijn ook zou willen kopen. Of je huurt een appartement aan zee voor langere termijn waarbij je, als het verblijf daar meevalt, het appartement ook zou willen aankopen. Welke afspraken kan je dan maken met de verhuurder (voorzover die daar natuurlijk mee wil instemmen)?

Voorkeurrecht

Je zou vooreerst met de verhuurder een voorkeurrecht kunnen afspreken. Bij zo’n voorkeurrecht verbindt de eigenaar van de woning of het appartement zich ertoe om eerst met jou als begunstigde van het voorkeurrecht te onderhandelen als hij van plan is om het pand te verkopen.

Voorkooprecht

‘Sterker’ is het als je een voorkooprecht afspreekt met de verhuurder. Als je zo’n voorkooprecht krijgt, dan kan je het door jou gehuurde pand bij voorrang aankopen als de verhuurder het verkoopt, en dit niettegenstaande de eigenaar-verhuurder al een verkoopovereenkomst heeft gesloten met een andere kandidaat-koper. Het volstaat daarbij om dezelfde prijs te bieden als deze kandidaat-koper om het pand te kunnen kopen.

Aankoopoptie

Wil je helemaal zeker zijn dat je het pand later kan kopen, dan kan je ook een aankoopoptie overeenkomen met de verhuurder. Je krijgt dan het recht om gedurende een bepaalde periode het pand te kopen tegen een afgesproken prijs.

Weet dat de verhuurder aan deze optie bv. een zogenaamde onbeschikbaarheidsvergoeding kan koppelen voor de duur dat de optie loopt. Als je dan nadien de optie licht, wordt die som eventueel in mindering gebracht op de verkoopprijs.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)