Kan je een geërfde woning dadelijk verkopen?

2/12/2020

Je erft samen met je broer(s) en/of zus(sen)  een huis of appartement. Kan je dat dan dadelijk verkopen of moet daar enige tijd ‘over’ gaan? Met welke spelregels moet je rekening houden?

Als je een onroerend goed erft kan het wel eens zijn dat je dat liefst dadelijk wil verkopen. Op die manier kan je nu eenmaal vermijden dat het leeg staat. Of je wil het misschien wel verkopen omdat je een goede prijs krijgt of omdat je bv. het geld nodig hebt om de successierechten te kunnen betalen.

Niet wachten

Van zodra je eigenaar bent van het onroerend goed (dat is in principe zo vanaf het moment van het overlijden), dan kan je dat verkopen. De wet verplicht je dus niet om een zekere ‘tijd’ te laten verstrijken tussen het overlijden en de verkoop. Wil je het pand te koop stellen via een vastgoedmakelaar dan zal die je allicht wel om een bewijs vragen dat je de nieuwe eigenaar (en de erfgenaam ) bent.

Meerdere erfgenamen

Ben je met meerdere erfgenamen, dan moet iedere erfgenaam het eens zijn met de verkoop.  Is dat niet het geval, dan kan het onroerend goed niet dadelijk verkocht worden. Komt er geen akkoord van iedereen met een verkoop, dan zal er uiteindelijk allicht een gerechtelijke vereffening-verdeling van de nalatenschap moeten gebeuren door een notaris die door de rechtbank wordt aangesteld.

Minderjarige

Is er tussen de erfgenamen ook een minderjarige, dan zal er via de vrederechter moeten worden ‘gepasseerd’ om daar een machtiging te krijgen om het onroerend goed te verkopen. Hetzelfde kan het geval zijn als één van de erfgenamen onder het bewind staat van een bewindvoerder.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)