Zo kan je een huis met een vruchtgebruik er op toch verkopen

22/07/2020

Als je blote eigenaar bent van een huis waarvan iemand anders het vruchtgebruik heeft wil je dat misschien wel verkopen. Hoe kan je de vruchtgebruiker overtuigen om hieraan mee te werken? Wat kan je doen als die uiteindelijk niet akkoord gaat?

Overeenkomst sluiten

Als blote eigenaar kan je de vruchtgebruiker van je woning of appartement in principe niet verplichten om diens vruchtgebruik mee te verkopen. Je hebt dan ook zijn akkoord nodig om de volle eigendom van je pand aan te bieden aan een kandidaat-koper.  Om de vruchtgebruiker te overtuigen om zijn akkoord te geven kan je eventueel zijn vruchtgebruik waarderen op een hoger percentage dan wat volgens de wet normaal het geval zou zijn. Gaat de vruchtgebruiker akkoord om mee te verkopen, zet dan die afspraak ook op papier.

Omzetting vragen

Onder bepaalde voorwaarden kan je de ‘gedwongen’ omzetting vragen van het vruchtgebruik en dit tegen de wil in van de vruchtgebruiker. Dat kan dan bv. worden omgezet in een som geld waarbij jij meteen de volle eigendom krijgt van het onroerend goed dat je wil verkopen. Als die omzetting heeft plaatsgevonden kan je vervolgens dadelijk tot de verkoop overgaan.

Andere pistes?

Wil de vruchtgebruiker zijn vruchtgebruik niet mee verkopen en is ook de ‘gedwongen’ omzetting niet mogelijk, dan kan je altijd beslissen om enkel je blote eigendom te verkopen (en het vruchtgebruik dus niet mee te verkopen). Weet wel dat er daarvoor allicht niet te veel kandidaten zullen zijn en dat de prijs die je zal krijgen meestal navenant is.

In bepaalde omstandigheden kan je misschien ook inroepen dat de weigering van de vruchtgebruiker om mee te verkopen een vorm van rechtsmisbruik is.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)


window.didomiOnReady = window.didomiOnReady || [];