Kan je makelaar je huis in jouw naam verkopen?

15/07/2020

Je doet een beroep op een vastgoedmakelaar voor de verkoop of verhuur van je huis of appartement. Mag de makelaar dan zelf beslissen om de verkoops- of verhuurovereenkomst in jouw naam en voor jouw rekening te ondertekenen?

In de meeste gevallen zal de makelaar op wie je een beroep doet je op de hoogte brengen dat hij een kandidaat-koper (of -huurder) heeft voor jouw pand. Het is dan aan jou om te beslissen of je met de kandidaat al dan niet in zee gaat.

Het kan ook anders

Je kan echter ook perfect overeenkomen met de makelaar dat die een ruimere bevoegdheid krijgt en dat het hem toegelaten is om een koopovereenkomst met een kandidaat-koper af te sluiten in jouw naam en voor jouw rekening. In dat geval ben je als verkoper ook gebonden door deze overeenkomst. Hetzelfde geldt voor een huurovereenkomst.

Overeenkomst

Opdat de makelaar dat zou kunnen doen moet dat wel expliciet (en schriftelijk) worden overeengekomen. De wet zegt nu eenmaal dat de bemiddelingsovereenkomst de opdracht bevat van de vastgoedmakelaar en de omvang van zijn bevoegdheid. Hieruit moet dan duidelijk blijken of de opdracht van de makelaar het sluiten van de overeenkomst in jouw naam en voor jouw rekening omvat.

Grenzen

Als de makelaar deze bevoegdheid krijgt moet in de makelaarsovereenkomst ook aangegeven worden binnen welke grenzen de vastgoedmakelaar kan onderhandelen over de prijs en de voorwaarden binnen het kader van de afgesproken opdracht. De minimum vraagprijs alsook de voorwaarden moeten bovendien duidelijk worden gespecificeerd.

Jan ROODHOOFT, advocaat (www.ra-advocaten.be)