Wordt de notariële akte vooral op afstand getekend?

22/06/2020

Sinds begin mei is het mogelijk om een notariële akte op afstand te tekenen. Op iets meer dan een maand tijd werden er zo ongeveer 3.000 aktes getekend, zegt de Federatie van het Notariaat.

De gezondheidscrisis heeft zeker bijgedragen aan het succes van deze nieuwe technologie waardoor een akte in alle veiligheid getekend kan worden. Een akte van aankoop of van schenking kan getekend worden zonder dat je je daarvoor bij de notaris moet begeven. Dat gebeurt via een persoon die fysiek aanwezig is op het kantoor en die een digitale volmacht heeft gekregen om het document te ondertekenen in naam van de betrokken partij. Die innovatie kwam tot stand tijdens de coronacrisis, waardoor notariële activiteiten konden blijven plaatsvinden, zonder gezondheidsrisico’s voor klanten, de notarissen en hun medewerkers.

Het is begrijpelijk dat sommige klanten wat terughoudend waren om naar ons bureau te komen”, bevestigt notaris Sébastien Dupuis. “Vaak zitten er 4 tot 5 personen rond de tafel voor de ondertekening. Vooral oudere mensen en mensen die tot de risicogroepen behoren hebben gekozen voor de digitale volmacht. We hebben hen op dezelfde manier begeleid als bij een klassieke akte en hebben hen de nodige raad kunnen geven. Ze konden vragen stellen, hun opmerkingen doorgeven en met ons discussiëren via een videocall.

Waarschijnlijk blijft de technologie behouden na de gezondheidscrisis. “Beide manieren zullen blijven bestaan. Sommige klanten komen nog graag fysiek bij de notaris, anderen niet. Ik denk dan bijvoorbeeld aan ondernemingen of professionals die soms meerdere aktes per jaar tekenen. Voor hen kan dit dan een erg efficiënte manier van werken zijn”, vervolgt meneer Dupuis. Verschillende soorten aktes (aankoop vastgoed, huwelijk, …) kunnen op deze manier ondertekend worden, behalve testamenten.