Vastgoedmakelaars: hoeveel kosten ze en waarvoor dienen ze?

8/06/2020

Is een makelaarskantoor nodig voor elke vastgoedtransactie? Zo ja, wat is dan de concrete rol en de toegevoegde waarde van een makelaarskantoor? Wat betreft de honoraria van makelaars, zijn deze gerechtvaardigd?

Ze zijn regelmatig het doelwit van felle kritiek. Zorgen makelaars effectief voor een reële toegevoegde waarde?

Wat is de rol van een vastgoedmakelaar?

Het makelaarskantoor treedt op als tussenpersoon tussen een verkoper en een koper of tussen een verhuurder en een huurder.
Dankzij haar netwerk wordt het makelaarskantoor geacht de verkoop of verhuur van een woning te vergemakkelijken door de verschillende partijen op een vlotte manier met elkaar in contact te brengen.

Meestal neemt deze laatste de promotie van het onroerend goed voor zijn rekening door het opzetten van een promotieactie: reclame, beheer van advertenties op professionele websites zoals SeLoger of Bien d’Ici, showcasing, etc… Zonder natuurlijk het beheer van de bezoeken te vergeten, waardoor u het proces kunt automatiseren (en God weet dat dit niet het meest aangename deel is).

Een verhuurder of verkoper delegeert daarom de gehele verkoop- of verhuuractiviteit aan het makelaarskantoor, dat ook verantwoordelijk is voor het opstellen van de huurovereenkomst en de voorlopige koopovereenkomst, in samenwerking met een notaris.

Zoals u mag verwachten, is deze service niet gratis!
In ruil voor deze diensten wordt het makelaarskantoor betaald in makelaarskosten of commissies. Deze vergoedingen worden berekend op basis van de verkoopprijs of de gehuurde oppervlakte.
Vergeet niet dat een makelaar vooreerst een commercieel bedrijf is, en niet een belangeloos tussenpersoon.

Wat is het nut van een makelaar in het kader van een verkoop?

Het eerste wat men moet weten als het om een verkoop gaat, is dat het bedrag van de agentschapskosten niet door enige wet wordt geregeld; het wordt vrijelijk door de agentschappen vastgesteld en kan dus worden onderhandeld. Er zijn echter bepaalde regels. Over het algemeen wordt het bedrag aangepast en varieert het met de verkoopprijs van het onroerend goed. Het gevolg is dat hoe hoger de prijs, hoe meer de tarieven zullen dalen (procentueel), en vice versa.

Tenzij er een uitzonderlijke clausule is, zijn de vergoedingen verschuldigd door de verkoper. Het is belangrijk om te weten dat deze commissie pas moet worden betaald nadat de verkoopakte bij de notaris is ondertekend. Zolang de verkoop niet gegarandeerd is, kan het bureau geen aanspraak maken op zijn provisie.

Wat is de rol van een makelaarskantoor in het kader van een verhuur?

De toekomstige huurder is niet betrokken bij de vergoeding van de makelaar; de commissie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Er zijn echter veel gevallen waarin de verhuurder probeert de huurder deze kosten te laten betalen, bijvoorbeeld door middel van ";dossierkosten"… Wees daarvoor op je hoede! Merk ook op dat sommige huurders een makelaar belasten met de taak om een appartement voor hen te vinden. Het is dan aan de huurder om die commissie te betalen.

Hoe worden de makelaarskosten berekend?

In tegenstelling tot de notariskosten zijn de makelaarskosten niet wettelijk geregeld. Ze worden vrij bepaald door vastgoedprofessionals. De makelaarskosten zijn echter onderworpen aan een transparantieverplichting en moeten moeten kenbaar gemaakt worden door affiches in het makelaarskantoor. Hun kosten moeten BTW incl. worden weergegeven.

Hoe kunnen de makelaarscommissies procentueel worden berekend?

Velen van u vragen zich misschien af hoe de agentschapskosten procentueel worden berekend. Hier is een overzicht van een typisch geval:

Zoals de naam van de transactie aangeeft, wordt een percentage toegepast op de verkoopprijs. Meestal ligt dit tussen de 4% en 8%.

Bijvoorbeeld, voor een makelaar die 5% in rekening brengt, zal een woning die door de eigenaar voor € 100.000 wordt verkocht, een commissie van € 5.000 opleveren. De prijs die in de vitrine wordt geadverteerd, bedraagt 105 000€ FAI (incl. agentschapskosten).

Hoe bepaal je de forfaitaire agentschapskosten?

Agentschappen kunnen nu vergoedingen in de vorm van een vast bedrag, dit wil zeggen geen procentuele kost, toepassen. Deze bureaus bieden één enkele commissie aan, die zij toepassen op alle eigendommen, uitgaande van een vooraf bekend tarief.

Net als de procentuele kost is de vaste kost pas verschuldigd bij ondertekening van de verkoopakte bij de notaris.

Klik hier voor onze ";cozyvisits", virtuele rondleidingen in overleg met de makelaar.