Zo blijf je verzekerd tegen ongevallen bij de aankoop van een huis

2/04/2020

Als je een verkoopscompromis ondertekent in een notariskantoor, geniet je van een gratis ongevallenverzekering. Maar kan je daar ook van genieten nu de coronamaatregelen zo’n ondertekening bij de notaris onmogelijk maken?

Waarover gaat het?

Als je bij de aankoop van een onroerend goed een compromis ondertekent bij de notaris, geniet je van een gratis verzekering. Hetzelfde kan gelden bij de aankoop via een vastgoedmakelaar.

Die verzekering komt meer bepaald tussen als je ten gevolge van een ongeval overlijdt tussen het compromis en de ondertekening van de notariële akte. De verzekering in kwestie betaalt dan (een deel van) de aankoopsom aan je erfgenamen uit. Die kunnen dit bedrag gebruiken om de aankoopprijs minstens voor een deel te betalen.

En in coronatijden?

Het is op dit moment niet zo maar mogelijk om een compromis bij de notaris te ondertekenen. Toch betekent dit niet dat je niet meer van de verzekering kan genieten. Dat kan, gelet op de coronamaatregelen, namelijk tijdelijk ook als je de overeenkomst op afstand ondertekent. Weet wel dat het compromis nog altijd moet zijn opgemaakt door een notariskantoor en dat er o.a. sprake moet zijn van de betaling aan de notaris van het voorschot/waarborg van minstens 5% van de prijs.

Bovendien moet er een bijzondere clausule worden ingelast op het einde van de overeenkomst, onder de verzekeringsclausule en vóór de handtekening van de partijen waarin wordt gewezen op de coronamaatregelen en de onmogelijkheid om het compromis bij de notaris te ondertekenen. Vraag als je een onroerend goed wil kopen aan je notaris om een compromis waarin deze clausule vermeld wordt.

Overlijden door ongeval

Weet wel dat de verzekering nog steeds alleen maar tussenkomt bij een overlijden door een ongeval. Overlijd je als koper door een ziekte (bv. een COVID19-besmetting) dan komt de verzekering in kwestie niet tussen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)