Is de coronacrisis een reden om de aankoop van een huis te annuleren?

23/03/2020 - partner: Immovlan.be

Enkele weken geleden ondertekende je een verkoopscompromis voor de aankoop van een onroerend goed. Je bent nu echter tijdelijk werkloos en vreest door de coronacrisis zelfs je job te verliezen. Kan je de aankoop dan nog annuleren?

Het probleem

Heel wat werknemers zijn de laatste dagen teruggevallen op een werkloosheidsuitkering en vele zelfstandigen hebben hun zaak al moeten sluiten. Er is ook heel wat onzekerheid over hoe de economie naar de toekomst zal evolueren en hoelang de coronacrisis nog zal duren. Mensen zijn dan ook niet zeker of ze hun lening wel nog zullen kunnen betalen. Bovendien is het nog maar de vraag hoe de vastgoedmarkt (en de prijzen) zullen reageren op de crisis…

Getekend is getekend

Toch betekent dit niet dat je de aankoop van een onroerend goed kunt annuleren owv de huidige crisis. Je blijft door de verkoopsovereenkomst gebonden. De coronacrisis op zich is nu eenmaal, tenzij je andere afspraken zou hebben gemaakt, geen geval van overmacht die een einde maakt aan het contract.

Er zijn uitzonderingen

Het kan natuurlijk wel zijn dat er in de koopovereenkomst die je afsloot een opschortende voorwaarde staat van het verkrijgen van een lening bij de bank. Als de bank je, gelet op je nieuwe situatie, geen krediet zou willen geven kan je eventueel wel inroepen dat de opschortende voorwaarde niet vervuld is waardoor je uiteindelijk niet moet kopen.

Je zou natuurlijk ook altijd kunnen overleggen met de verkoper om de koop ongedaan te maken (gelet op je situatie) en tot een minnelijke ontbinding daarvan te komen.  Misschien kan je de verkoper wel overtuigen om daarmee akkoord te gaan als je hem of haar een schadevergoeding betaalt. Overleg dan wel met je notaris hoe je dit best aanpakt om geen probleem te krijgen op het vlak van de registratierechten.

Jan ROODHOOFT, advocaat (www.ra-advocaten.be)